FAQ – COVID-19 aanpassing van het KB van 19-11-2021