Persbericht: UPAV en VVR formaliseren de Belgian Travel Confederation (BTC)

Op dinsdag 19 oktober 2021 kondigde de koepel die historisch gevormd wordt door de twee regionale verenigingen die de reissector vertegenwoordigen, UPAV en VVR, voor een panel van 300 vertegenwoordigers van de sector de formalisering aan van verschillende maanden werk achter de schermen. De Belgian Travel Confederation (BTC) werd geboren.

MET VEREENDE KRACHTEN

De Covid-crisis heeft de Belgische toeristische sector drastisch door elkaar geschud, zowel voor de lokale actoren als voor de reisbureaus en reisorganisatoren die Belgen naar het buitenland laten reizen.

De koepel VVR-UPAV was een krachtige spreekbuis voor de sector bij de overheid, de verschillende instellingen en de pers. Door overleg met de kabinetten, op regionaal en federaal niveau, en met de inbreng van de andere vakverenigingen en enkele captains of the industry, werd er in belangrijke mate bijgedragen tot het voortbestaan van onze sector, die vóór de crisis 10.000 werknemers telde en nu iets nog meer dan 6.500 werknemers telt.

COMPLEMENTARITEIT

Hoewel de sector in België een zestal verenigingen telt, heeft de crisis de noodzaak om de krachten te bundelen nog versterkt. Heel wat dossiers werden samen aangepakt en het is dan ook logisch deze alliantie te bevestigen en verder uit te breiden. Elke vereniging heeft haar eigenheid en het is dan ook belangrijk deze te herkennen en te behouden. De BTC wil in de komende weken en maanden andere verenigingen die actief zijn in de toeristische sector, groot of klein, verwelkomen en verheugt zich nu al op de belangstelling die er leeft. ABTO, BTO en FBAA werken actief mee aan dit geheel.

POST-COVID CONTINUÏTEIT

In de voorbije 18 maanden heeft deze unieke samenwerking op het gebied van lobbyen en communicatie met succes een nieuwe wending genomen. Er wordt verder gewerkt aan een heel deel belangrijke dossiers. In lijn met de ambities van de huidige regering ligt de focus op permanente opleiding, digitalisering, het labelen van serieuze en kwalitatieve spelers, alsook het verzamelen van data en onderzoek voor een optimale dienstverlening naar de gehele sector. Dit zijn meteen de vier hoofdpijlers waarrond de BTC in eerste plaats zal werken.

Iedere crisis levert opportuniteiten en de reissector heeft besloten om hier voluit voor te gaan en de kansen van deze post-Covid periode ten volle te benutten.

Perscontact (niet voor publicatie):

VVR – Vereniging Vlaamse Reisbureaus:
Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder, +32 492 25 17 48, koen@vvr.be

UPAV – Union Professionnelle des Agences de Voyage:
Anne-Sophie Snyers, Secrétaire Générale, +32 478 90 37 95, anne-sophie@upav.be

20 oktober 2021