Home > vakantiegeld

vakantiegeld

Compensatie jaarlijkse vakantie voor 2022

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona werden ook in 2021 gelijkgesteld met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als vakantiedagen (in 2022). Werknemers hebben dus recht op jaarlijkse vakantie en op het daarbij horende enkel en dubbel vakantiegeld in 2022 ook al waren ze vorig jaar gedurende langere periodes tijdelijk werkloos. Bij bedienden zal de individuele werkgever zelf een compensatie krijgen, terwijl voor het stelsel van de arbeiders de RJV de gelijkstelling financiert. Om deze bijkomende kosten te dekken verkrijgt de RJV een toelage.