D-Evram 20 05 05 – 18 mei 2020

Bevraging i.v.m. Coronategoedbonnen voor de FOD Economie
Beste leden,

De FOD Economie vraagt ons volledige en becijferde informatie aangaande de Corona-tegoedbonnen. Dit om het belang van deze tegoedbon te behartigen bij de Europese Commissie. Deze cijfers moeten analyse toestaan om de geldigheid en de verlenging van het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 te bekomen en mee de impact van deze crisis op onze sector te meten.Jouw feedback is daarom wederom van primordiaal belang. Deze cijfers zullen mee opgenomen worden binnen het dossier voor de aanvraag voor een fonds tot steun van onze sector. Daarom vragen we dat ieder lid deze bevraging zou willen invullen.
 → We vragen je graag te beantwoorden aan de hand van alle door de Corona-crisis geannuleerde reizen. Enkel deze met Corona als reden, ongeacht de datum van vertrek.→ We hebben op vraag van de FOD Economie een regelmatige update van de cijfers nodig. (De FOD vraagt wekelijks!) We vragen je daarom om deze bevraging regelmatig in te vullen met aanvullende, cumulatieve cijfers.
 Als er bonnen bijgekomen zijn sinds de vorige keer dat je deze bevraging hebt ingevuld, graag enkel de nieuwe cijfers door sturen!Jouw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Deze dienen om zoals de FOD Economie vraagt te rapporteren over de situatie in de markt en om onze dossiers mee te staven en te ondersteunen in de onderhandeling met de verschillende politieke overheden. De VVR en de gehele reissector zijn jullie alleszins erkentelijk.
Nogmaals bedankt voor jullie tijd en de moeite om deze bevraging in te vullen.
Via deze link vind je het schrijven van de FOD Economie.
 Je VVR-team
Ik neem deel aan de bevraging !