Lidmaatschap

Wie in België reizen wenst te organiseren of door te verkopen moet hierbij voldoen aan de federale ‘Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten‘ of in het kort de ‘Pakketreizenwet’.

Dit houdt in dat iedereen die geregeld reisovereenkomsten aanbiedt in het bezit moet zijn van de wettelijk verplichte insolventieverzekering en de er aan gekoppelde verzekering burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming.

Via VVR helpen wij jou met het in regel stellen van jouw activiteiten als reisonderneming. Van start-up tot stopzetting van je activiteiten.

We bieden een brede waaier aan dienstverlening aan. Neem hiervoor zeker een kijkje op onze pagina ‘Missie‘. Daarnaast bieden we de nodige collectieve verzekeringen aan.

Collectieve verzekeringen

Je kan bij ons terecht voor toetreding tot de collectieve verzekeringen:

  • Insolventie
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid Reisonderneming
  • Calamiteiten

Dankzij onze samenwerking met MS Amlin Insurance SE en Circle Group SA kunnen wij jou een collectieve verzekeringen aanbieden aan een gunstige bijdrage.

Insolventie en BA-reisonderneming

Om reizen in België te mogen organiseren en verkopen moet je voldoen aan de federale ‘Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten‘ of in het kort de ‘Pakketreizenwet’.

Dit betekent dat je in het bezit moet zijn van een insolventieverzekering (vroeger verzekering financieel onvermogen) en de er aan gekoppelde verzekering burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming.

Een Insolventieverzekering biedt een garantie aan jouw klant (de reiziger) bij mogelijk faillissement. Waar de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming tussenkomt bij beroepsfouten waarbij de klant extra kosten moet maken.

Calamiteiten

Naast deze twee collectieve verzekeringen bieden we nog een derde collectieve verzekering aan Calamiteiten tegen onvermijdelijke onvoorziene omstandigheden.

Aanvragen

Wens je aan te sluiten contacteer ons dan via:

Logo’s

Een reisonderneming die aangesloten is bij VVR of de collectieve verzekeringen kan je herkennen aan volgende logo’s:

verzekerd tegen insolventie
reis gerust lid van VVR