Leerkracht Toeristische Organisatie

GO! Handelsschool Aalst is een school van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ die ongeveer 2300 personeelsleden tewerkstelt in 36 scholen en instellingen in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw, Ninove en Liedekerke.
(Online sinds 6 juni 2023)

Diploma
Professionele bachelor Toerisme en Recreatiemanagement of gelijkaardige diploma’s.
Aantoonbare werkervaring in de toeristische sector is een vereiste.

Wij bieden jou

 • Een deeltijdse aanstelling (10/20) vanaf 1 september 2023;
 • verloning volgens het officiële barema;
 • uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel aandacht voor professionalisering;
 • fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep 19 Dender.

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn;
 • regels en afspraken nakomen;
 • leervermogen hebben;
 • zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • omgaan met stress;
 • resultaatgerichtheid.

Een greep uit jouw taken

 • Je geeft les in – overwegend – de derde graad Toerisme, en – ten dele – in de tweede graad Toerisme;
 • je ontwikkelt een jaarprogramma voor je lessen inzake toeristisch en recreatiemanagement, mede gebruik makend van je beroepservaring in de sector;
 • je werkt samen met de inhoudelijke studierichtingscoach en met de collega-leerkrachten uit het toerismeteam;
 • je ontwerpt pedagogische en educatieve tools en stelt deze voor;
 • je houdt toezicht over het gedrag van de leerlingen en controleert de toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels;
 • je bereidt klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, … voor en coördineert deze;
 • je volgt pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen op en actualiseert deze;
 • je neemt deel aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling;
 • je bereidt pedagogische activiteiten voor en organiseert deze;
 • je volgt leerlingen op en adviseert hen bij de organisatie van hun persoonlijke taken;
 • je stelt oefeningen en praktische taken voor leerlingen op en evalueert hun kennis (testen, examens, huiswerk, …)
 • je vult het leerlingenvolgsysteem in en informeert de directeur, collega’s en ouders tijdens klassenraden, oudercontactavonden, … .

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar
directie@handelsschoolaalst.be
t.a.v. mevrouw Marie-Christine Fiers.