BELANGRIJK! Voucher-rapportering FOD Economie – deadline 3 maart!

De Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI) heeft het dringend verzoek aan elke organisator van pakketreizen om de nodige informatie rechtstreeks aan de ADEI te bezorgen.

Om de huidige impact van de coronacrisis op de reissector in kaart te brengen en met oog op de uitwerking van eventuele bijkomende steunmaatregelen is het belangrijk dat een actuele stand van zaken gekend is over alle in omloop zijnde vouchers, ook de vouchers die werden uitgegeven nadat het MB buiten werking is getreden.

De ADEI wenst een actuele stand van zaken te krijgen van de in omloop zijnde vouchers op basis van gegevens van 15 februari 2021.

Alle informatie is terug te vinden in de brief in bijlage en moeten op basis van het vermelde overzichtsformulier de gevraagde gegevens, die gekend zijn op 15 februari 2021, uiterlijk 3 maart 2021 over te maken aan Tina Van Nuffel (tina.vannuffel@economie.fgov.be), attaché van de ADEI (en dus niet aan de VVR)