Bijkomende steunmaatregelen voor Brussel

Deze morgen hebben de ministers Trachte, Vervoort en Clerfayt de vertegenwoordigers van de sectoren van de horeca, evenementen, toerisme, hotel en het nachtleven ontvangen, samen met de vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Ook de VVR en de UPAV waren hierbij.

Minister-president Rudy Vervoort kondigde het voorstel van een hulpportefeuille van 73,5 miljoen euro voor de genoemde sectoren aan. Er wordt reeds gewerkt aan een verdeelsleutel per sector. Er zal ons een samenvattend document worden doorgestuurd met de voorwaarden en details, maar voorlopig kunnen we niet veel meer informatie meegeven. Deze premie zal kunnen gecumuleerd worden met de eerdere twee steunmaatregelen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De administratieve uitwerking zal enkele weken in beslag nemen, maar het voorstel zelf werd wel aangenomen. De feitelijke premies zullen niet voor midden maart doorgestort kunnen worden.

We hebben van de vergadering gebruik gemaakt om ook aan te dringen op de dossiers van sommige reiskantoren die wegens administratieve redenen de maximale premie niet hebben gekregen. We hebben eveneens de andere lopende dossiers opnieuw op tafel gelegd: de uitbreiding van de steunleningen met verlaagde rentevoet; fiscale vrijstelling voor Brusselse bedrijven; exoneratie van patronale lasten voor het eerste en tweede kwartaal van 2021; noodzakelijke opleidingen om de teams te her-activeren na bijna een jaar tijdelijke werkloosheid.

Het werk van de VVR en de UPAV werpt zijn vruchten af. We werden opgenomen in de lijst van sectoren die verplicht moesten sluiten en onze sector zal op deze manier kunnen blijven genieten van de beschikbare steunmaatregelen om eens te meer deze periode te kunnen overbruggen. Houdt moed!

Je VVR-team


22 januari 2021