Coalitie Duurzaam Zakenreizen

Deze namiddag vindt in De Munt in Brussel, in aanwezigheid van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, de officiële lancering plaats van de Coalitie Duurzame Zakenreizen.

België heeft aangegeven tegen 2050 koolstofneutraal te willen zijn. Binnen dit plan wil men tegen 2030, morgen dus, een aantal belangrijke stappen zetten om de CO2-uitstoot reeds drastisch te verminderen.

Het project "Coalitie Duurzame Zakenreizen" werd minder dan een jaar geleden opgestart. Een en ander werd geconcretiseerd tijdens verschillende werksessies waar vertegenwoordigers van verschillende kleine en grotere bedrijven, vervoersbedrijven en enkele universiteiten werden samengebracht.

Het doel van deze coalitie is bedrijven en organisaties die het milieueffect van de zakenreizen van hun werknemers willen verminderen, meer bekendheid te geven en te ondersteunen. Hiervoor werd een engagementsverklaring opgesteld als richtsnoer waarin enkele heldere richtlijnen, voorbeelden van goede praktijken en het uitwisselen hiervan werden uitgewerkt.

Ook wij, samen met BTC en UPAV werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroepen en onze input te leveren.

Duurzamer zakenreizen in de praktijk omzetten betekent dat iedere zakenreis grondig wordt bekeken op zowel financieel- als duurzaamheidsvlak en daarbij gekozen wordt voor de beste kostenbatenoplossing die met beide parameters rekening houdt. Onze sector speelt een cruciale rol in dit proces.

Onze inbreng werd erg op prijs gesteld en inderdaad mee in aanmerking genomen.

De wereld verandert, onze impact op het milieu is reëel en wij moeten daar als sector actief en op een slimme manier mee omgaan.

Alle info over deze coalitie vind je op de website van Bond Beter Leefmilieu.


24 januari 2023