Corona-crisis: verslag van de afgelopen week (week 46 – 9 november 2020)

Inspirerende ontmoetingen deze week voor het VVR-UPAV team en voor VVR, specifiek op het Vlaamse niveau:

Ontmoetingen en constructieve gesprekken met de nieuwe minister van Financiën, de heer van Pethegem; met de Brusselse kabinetten van minister Vervoort– Toerisme; minister Clerfayt– werkgelegenheid en opleidingen – en staatssecretaris Barbara Trachte – economische transitie. Tot slot, met het Kabinet Crevits en Toerisme Vlaanderen, Peter De Wilde en Raf Debruyn.

We blijven verder werken aan de lopende dossiers met concrete vragen en voorgestelde oplossingen om onze sector te ondersteunen en te kunnen heropstarten en dit zowel op de korte, middellange als op lange termijn.

  • Het dossier betreffende de ondersteuning van de werkgelegenheid wordt reeds twee weken in de kern besproken, we rekenen hier op een snelle positieve feedback van de overheid. We moeten weer aan het werk kunnen om ons voor te bereiden op 2021, nieuwe producten in de markt te zetten, enz… we zijn al laat, en de druk vanuit bijvoorbeeld Nederland zorgt op deze manier voor een oneerlijke concurrentie. De tijd dringt. De tijdelijke werkloosheid werd reeds bevestigd tot en met Maart 2021 en er is draagvlak om dit voor onze sector nadien verder te verlengen. Het luik van de RSZ en Patronale lasten loopt nog
  • Het dubbel overbruggingsrecht is verworven voor oktober/november en a priori voor december, zelfs al is dit nog voor geen enkele sector finaal bevestigd Minister Clarinval wacht nog even of er begin december al dan niet een heropening van de winkels zal zijn. Dit is gezien de huidige feedback en vooruitzichten betreffende de corona-maatregelen zeer onwaarschijnlijk.
  • Ons voorstel voor het opzetten van een soort “tegoedbonnenbank” of een ander soortgelijk systeem begint eindelijk te leven. Het dossier ligt reeds sedert mei op tafel, het gaat er om, om proactief te ageren in plaats van af te wachten tot een en ander begint mis te lopen. In onze buurlanden zien we dat men deze ideeën verder uitwerkt en concreet uitrolt. De kern heeft dit nu ook opgemerkt. We geven dus niet op, we bespreken dit, we doen nieuwe voorstellen, wisselen ideeën uit met politici en hun medewerkers… want gezien het huidige klimaat en de voorziene trage heropstart het is dit een van de meest hete hangijzers voor dewelke we een oplossing zoeken. We hopen echt op een concreet politiek antwoord in deze voor het einde van het jaar.
  • We werken uiteraard ook aan een herstelplan, rekening houdend met de specifieke noden van de sector om te herstellen, maar ook zichzelf heruit te vinden. We hebben nu de juiste contacten en weten tot wie we ons moeten wenden om een deel van de Europese steun die aan België is toegewezen voor onze sector te kunnen verzekeren. Het zal geen makkelijke rit worden, maar we geloven erin.
  • Ook op het vlak van opleiding boeken we vooruitgang, dankzij de steun van BECI, CEVORA, Bruxelles Formations, VLAIO. Opleidingen, maar ook ondersteuning van professionals om jullie te helpen bij de heropstart en transformatie.
  • Vandaag zou de Vlaamse regering normaal de verlenging van het Beschermingsmechanisme bevestigen. Het spreekt voor zich dat we u hier verder van op de hoogte houden.

Hoe meer we vooruitgaan overleg we hebben, hoe complexer het vaak wordt. Het politieke systeem is ingewikkeld. De kabinetten zijn zich nog steeds aan het vormen en bevoegdheden zijn nog niet steeds helder. Echter onze gesprekspartners willen concreet aan de slag en daar blijven we dus ook aan werken.

Hou vol, blijf denken aan morgen.
Gebruik de tijd om jezelf bij te scholen en nieuwe projecten te ontwikkelen.
In 2021 zal het toeristische landschap anders zijn, dat is zeker. Zorg dat je klaar bent.

Dankjewel Stefanie, Dorine, Annick, Jonas, Inge, Ludwig, Frank en Elke voor jullie gewaardeerde feedback, inzichten en nieuwe ideeën.