Covid-19 Toolkit

Om de leden van de VVR en VVRO bij te staan, werd in samenwerking met Deloitte een toolkit opgesteld die een overzicht biedt van de huidige steunmaatregelen waarop beroep kan gedaan worden op federaal, Vlaams en Brussels niveau.

Deze toolkit geeft eerst en vooral een overzicht van de verwachte impact van de COVID-19 crisis op de Belgische economie en de mogelijke scenario’s die als plausibel worden beschouwd voor de economische heropleving. Daarna wordt ingezoomd op de impact van de crisis op de reissector in België.


Om te bepalen hoe gepast te reageren (zowel vandaag als in de toekomst), wordt een overzicht gegeven van de steunmaatregelen waarop vandaag beroep gedaan kan worden. De documenten zijn thematisch opgebouwd en bieden een overzicht van de mogelijke steunmaatregelen en next steps op volgende vlakken:

• HR & Personeel
• Financieel
• Juridisch
• Strategisch

De documenten dienen een antwoord te bieden op uw meest prangende vragen omtrent beschikbare overheidsmaatregelen en strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de impact van de huidige crisis te beperken en zich klaar te maken voor de eventuele volgende crisissen.

VVR-leden kunnen deze documenten en de bijhorende checklist terug vinden in de online bibliotheek.