“Een nieuw elan voor business travel”, Pascal Struyve, president Belgian Association of Travel Management (BATM)

Vorige week vierde de Belgian Association of Travel Management haar 20e verjaardag. Recent hadden we nog een gespek met BATM-voorzitter Pascal Struyve voor ons ledenmagazine ‘de Hoogvlieger’.

Nu de Covid-pandemie – voorlopig althans – enigszins bedwongen lijkt, boomt de reisgoesting in alle gelederen. Er wordt opnieuw volop geboekt, zodanig zelfs dat de airlines en wellicht ook nog wel andere vakantieleveranciers onder druk komen te staan. De vraag is of deze heropleving ook het geval is in het segment van de zakenreizen en hoe deze sector evolutie en toekomst ziet. Bij wie anders dan bij Pascal Struyve (51), president Belgian Association of Travel Management (BATM), konden we over deze problematiek ons oor te luisteren leggen. En er is overigens nog een reden om BATM in de spotlights te zetten, want er mogen dit jaar 20 kaarsjes worden uitgeblazen.

Wat moet de lezer weten over BATM?

“BATM werd in 2002 opgericht als een platform waarop travel managers en toeleveranciers samenkomen. We groeperen m.a.w. iedereen die actief is in de zakenreiswereld, zoals hotels, airlines, DMC’s, car rentalbedrijven en zo meer en daarnaast de mensen die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor het reisgebeuren. Leveranciers en travel managers informeren elkaar over nieuwe trends en producten in de sector. Daarnaast organiseren we jaarlijks zo’n vijf evenementen waarop actuele onderwerpen en dito evoluties vakkundig gefileerd worden. BATM telt vandaag 180 leden met een harde kern van ongeveer 80 stuks.”

Photographer: JO DE RAMMELAERE | Copyright: WWW.DRJ.BE

Nu blijkbaar ook de zakenreismarkt heropleeft, is er ongetwijfeld sprake van nieuwe trends.

“Zeer zeker. Gezondheid, veiligheid en wellbeing staan op de eerste rij. In vergelijking met de periode vooraleer covid toesloeg zijn een aantal nieuwe regels en/of aanpassingen in de bedrijven van kracht. Purposeful travel is het nieuwe modewoord, waarbij de redenen om te reizen tegen het daglicht worden gehouden. Duurzaamheid is een zeer belangrijk element in de business travel geworden en er wordt vandaag veel meer dan vroeger naar de CO2-voetafdruk van de reizen gekeken in vergelijking met de totale voetafdruk van het bedrijf.”

Ook aan het digitaal contact zijn er grenzen, niet?

“Dat is evident. Om relaties op te bouwen is veelal persoonlijk contact vereist. Dat is overigens het doel van BATM: mensen bij elkaar brengen. Iedereen zal voortaan eens goed moeten nadenken wat de beste oplossing is: digitaal of face to face. Ik denk dat hoe dan ook een mooie mix het nieuwe normaal zal worden.”

“Misschien werd er tijdens de pandemie te diep in het vlees van de reissector gesneden”

Is er inzake covid en het zakenreissegment cijfermateriaal?

“Niet echt, maar het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat er in die twee jaar weinig activiteiten zijn geweest en dat in de eerste plaats overleven de boodschap was. Business travel komt gelukkig iets sneller terug dan velen hadden verwacht. Dat is het goede nieuws. Minder goed nieuws in deze is dat de service-industrie momenteel niet genoeg medewerkers heeft om die heropleving adequaat te begeleiden. Een en ander werd recent nog duidelijk door British Airways die wegens onder andere een tekort aan personeel zomaar 130 vluchten diende te schrappen. Die krapte op de arbeidsmarkt is misschien wel deels het gevolg van het feit dat er tijdens de pandemie te diep in het vlees van de reissector werd gesneden. De heropleving gaat snel en het upscalen van de servicesector zal jammer genoeg wat extra tijd vergen. Nu de vraag naar zakenreizen vanuit de bedrijven opnieuw aardig op gang komt moet er extra werk gemaakt worden van het feit dat de servicesector kan volgen. En dan denk ik nog niet eens aan de pessimisten die vrezen voor een nieuwe pandemie tijdens de komende wintermaanden. Die covid is een zwaard van Damocles dat vooralsnog boven onze hoofden bengelt.”

Reizen kan nog steeds niet zoals vroeger.

“De impact van de reglementeringen van een aantal landen, maken dat nog altijd niet mogelijk. De restricties, vooral in Azië, hebben een duidelijke impact op de huidige groei van het reisgebeuren. Maar we moeten er ook geen worst case scenario van maken. Positief blijven, positief denken en positief handelen is de boodschap. Er is anno 2022 een nieuwe reisrealiteit ontstaan en het zal nog wel even duren vooraleer we in het oude normaal kunnen terechtkomen. De reisvraag boomt, ondanks het kleinere aanbod. Veel bestemmingen zijn terug, de frequenties echter nog niet.”

Photographer: JO DE RAMMELAERE | Copyright: WWW.DRJ.BE

Hoe zou je de status van de zakenreizen na corona samenvatten?

“Er is duidelijk een nieuw elan en dat is toch sowieso een positieve trend, al is er nog heel wat werk aan de winkel inzake stabiliteit en continuïteit en ook inzake het behalen van de service-levels van voorheen is er nog wat tijd van doen. We moeten echter ook niet altijd alles willen vergelijken met de situatie van 2019. We zijn op de goede weg. Houden zo! In de zakenreissector weten we vandaag wat onze voetafdruk is. De vraag is waar willen we echt naartoe en hoe geraken we er. Moeten we een keuze maken tussen reizen en technologie en welke vervoersmodi gebruiken we: liever trein dan vliegtuig? Dat is de problematiek van vandaag, al moet de industrie ook blijven investeren in milieuvriendelijkere vliegtuigen en meer kiezen voor brandstoffen uit het recycleren van andere grondstoffen. Sustainable Aviation Fuels is een belangrijk item voor verdere discussies.”

“Niemand zal ontkennen dat we vandaag in een ideale situatie verkeren om ingrijpende wijzigingen in het politieke reisdenken te stimuleren”

Een boodschap richting politieke wereld?

“Niemand zal ontkennen dat we vandaag in een ideale situatie verkeren om ingrijpende wijzigingen in het politieke reisdenken te stimuleren. We beginnen eigenlijk met een blad wit papier daar waar het over zakenreizen gaat. De mogelijkheid bestaat om een compleet nieuwe manier van reizen uit te tekenen. Deze opportuniteit heeft zich in de geschiedenis van het zakenreissegment eigenlijk nog nooit eerder voorgedaan. Hier ligt een belangrijke opdracht voor ons allemaal en het is ook de rol van BATM om de mensen hier inzake info, kennis en opleiding bij te staan.”

Wil je met BATM nog groeien?

“Ik denk dat we met onze 180 leden goed zitten, al zijn we uiteraard constant op zoek naar extra corporate leden en nieuwe partnerships met leveranciers. We zijn er met z’n allen van overtuigd dat we via BATM een meerwaarde op veel vlakken kunnen bieden.”

Ook naar de reisagent toe?

“De slimme reisagent introduceert zijn corporate klanten bij BATM opdat die klant op die manier extra toegang krijgt tot de opleiding, de informatie en netwerkopportuniteiten rond zakenreizen waarmee zij of hij voordeel kan behalen. Ik ben er zeker van dat er hier nog een geweldige markt openligt.”

Nog een laatste vraagje: je visie op de Belgian Travel Confederation?

“Laat mij eerst benadrukken dat samenwerking zeer belangrijk is. Zo is er recent op Europees niveau de oprichting geweest van BT4Europe.com, een platform van 13 Europese Business Travel Associations, die zich hebben gegroepeerd om met één stem in Europa naar buiten te kunnen komen.

Ongetwijfeld is uit dezelfde noodzaak de Belgian Travel Confederation ontstaan, waarbij een visie wordt uitgewerkt waarin iedereen zich terug kan vinden en dit met het absolute doel om de sector te verbeteren. Samen zijn we nu eenmaal veel sterker dan allemaal alleen. Het spreekt voor zich dat de Belgian Travel Confederation een geweldig idee is, maar er zal ongetwijfeld nog veel water naar zee moeten vloeien vooraleer alle neuzen in de goede richting staan. Voor een succesvolle toekomst van de reissector is het een noodzaak en het komt zonder twijfel de professionalisering ervan ten goede. We moeten ons naar de toekomst toe immers focussen op wat ons verbindt en niet hoe we verschillen. Ieder lid kan zichzelf op die manier overstijgen en dat is zeer belangrijk.”

BATM
Basilieklaan 357 bus 4 1081 Brussel
Tel.: 02/675.45.14
E-mail: info@batm.be en pascal.struyve@batm.be
Website: www.batm.be

Door: Yves Slabbinck
Foto’s: BATM


Uit ‘de Hoogvlieger’ 261 – 30 juni 2022