Frustratie omtrent reisbeperkingen groeit (IATA rapport)

De International Air Transport Association (IATA) meldt in haar persbericht van 5 oktober dat luchtvaartpassagiers steeds meer gefrustreerd raken door de reisbeperkingen van COVID-19. Een onderzoek in opdracht van IATA onder 4.700 respondenten in 11 markten in september toonde dat de risico's van COVID-19 effectief kunnen worden beheerd en dat de vrijheid om te reizen moet worden hersteld.

 • 67% van de respondenten was van mening dat de meeste landsgrenzen nu moeten worden geopend, een stijging van 12 procentpunten ten opzichte van de enquête van juni 2021.
 • 64% van de respondenten was van mening dat grenssluitingen onnodig zijn en niet effectief zijn geweest om het virus in te dammen (11 procentpunten meer dan in juni 2021).
 • 73% antwoordde dat hun kwaliteit van leven te lijden heeft onder de reisbeperkingen van COVID-19 (6 procentpunten meer dan in juni 2021).

Mensen raken steeds meer gefrustreerd door de reisbeperkingen van COVID-19 en nog meer mensen hebben hun kwaliteit van leven eronder zien lijden. Ze zien de noodzaak van reisbeperkingen niet in om het virus onder controle te krijgen. En ze hebben te veel familiemomenten, persoonlijke ontwikkelingskansen en zakelijke prioriteiten gemist. Kortom, ze missen de vrijheid van vliegen en willen die terug. De boodschap die ze naar regeringen sturen is: COVID-19 zal niet verdwijnen, dus we moeten een manier vinden om de risico's ervan te beheersen terwijl we normaal leven en reizen", zegt Willie Walsh, directeur-generaal van IATA.

Ondersteuning groeit voor testen of vaccinatie ter vervanging van quarantaine

Het grootste afschrikmiddel voor vliegreizen blijven de quarantainemaatregelen. 84% van de respondenten geeft aan niet te reizen als er kans is op quarantaine op hun bestemming. Een groeiend deel van de respondenten steunt de opheffing van quarantaine als:

 • Een persoon heeft negatief getest op COVID-19 (73% in september tegenover 67% in juni)
 • Een persoon is ingeënt (71% in september tegenover 68% in juni).

Nu de vaccinatiegraad wereldwijd toeneemt, is 80% van de respondenten het ermee eens dat gevaccineerde mensen vrij door de lucht moeten kunnen reizen. Er waren echter uitgesproken bezwaren tegen het verplicht stellen van vaccinatie als voorwaarde voor vliegreizen. Ongeveer tweederde vond het moreel verkeerd om reizen alleen te beperken tot degenen die zijn ingeënt. Meer dan 80% van de respondenten is van mening dat testen vóór vliegreizen een alternatief zou moeten zijn voor mensen die geen toegang hebben tot vaccinatie.

Hoewel 85% bereid is om indien nodig in het reisproces getest te worden, blijven er nog enkele problemen:

 • 75% van de respondenten gaf aan dat de testkosten een belangrijke belemmering vormen om te reizen
 • 80% vindt dat overheden de kosten van testen moeten dragen
 • 77% ziet het ongemak van testen als een barrière om te reizen

Er is hier een boodschap voor regeringen. Mensen zijn bereid zich te laten testen om te reizen. Maar ze houden niet van de kosten of het ongemak. Beide kunnen door overheden worden aangepakt. De betrouwbaarheid van snelle antigeentesten wordt erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bredere acceptatie van antigeentesten door regeringen zou het ongemak en de kosten verminderen – de kosten die volgens de internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO door regeringen moeten worden gedragen. Het is ook duidelijk dat, hoewel mensen testen en andere maatregelen, zoals het dragen van een masker, accepteren als dat nodig is, ze willen terugkeren naar meer normale manieren van reizen wanneer dat veilig is", aldus Walsh.

Veel vertrouwen met reiservaring, worstelen met COVID-19-regels

Van degenen die sinds juni 2020 hebben gereisd, voelde 86% zich veilig aan boord van de vlucht vanwege de COVID-19-maatregelen.

 • 87% was van mening dat beschermende maatregelen goed zijn geïmplementeerd
 • 88% vond dat luchtvaartpersoneel goed werk levert bij het handhaven van de COVID-19-regels

Er is ook veel steun voor het dragen van maskers, waarbij 87% van de respondenten het ermee eens is dat dit de verspreiding van COVID-19 zal voorkomen.

Nu er meer markten opengaan om te reizen, is een gebied dat moet worden aangepakt de COVID-gerelateerde reisregels en -vereisten.

 • 73% van degenen die sinds juni 2020 hebben gereisd, vond het een uitdaging om te begrijpen welke regels van toepassing waren op een reis (tegen 70% in juni)
 • 73% vond dat het COVID-19-papierwerk een uitdaging was om te regelen (ook een stijging ten opzichte van 70% in juni)

Mensen willen reizen. 86% verwacht binnen zes maanden na afloop van de crisis te reizen. Nu COVID-19 endemisch wordt, vaccins op grote schaal beschikbaar zijn en therapieën snel verbeteren, naderen we snel dat punt in de tijd. Mensen vertellen ons ook dat ze zelfverzekerd zijn om te reizen. Maar wat degenen die hebben gereisd ons vertellen is dat de regels te ingewikkeld zijn en het papierwerk te omslachtig. Om het herstel veilig te stellen, moeten regeringen processen vereenvoudigen, de vrijheid om te reizen herstellen en digitale oplossingen toepassen om reisgezondheidsgegevens af te geven en te beheren”, aldus Walsh.

Bron: IATA.org