Ik zeg u geen vaarwel, maar slechts tot wederziens …

Beste leden,
Waarde vrienden,

Op 3 september 2020 om middernacht is er, na 44 jaar en 331 dagen, een einde gekomen aan mijn mandaat van bestuurder van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. Ik heb mij immers niet meer kandidaat gesteld voor een nieuw mandaat als bestuurder.

Met enige trots kan ik stellen dat ik de VVR heb omgevormd van een drukkingsgroep van enkele Vlaamse “jonge leeuwen” tot een volwaardige beroepsvereniging die er mede heeft voor gezorgd dat het Vlaamse onafhankelijke reisbureau één der welvarendste ter wereld is geworden. Dit wordt nu echter bedreigd door een externe factor, waar niemand iets kan aan verhelpen.

Ik had, gesteund door een trouwe schaar vrienden/bestuurders, mijn eigen stijl die er op gericht was om de VVR financieel en organisatorisch volledig onafhankelijk te maken en absoluut respect af te dwingen (sommigen stelden zelfs “schrik in te boezemen”). Dit resulteerde, op een bepaald moment, in een marktaandeel van 76% (percentage Vlaamse reisbureaus dat lid was van de VVR).

Maar de (reis)wereld is ingrijpend gewijzigd en de nieuwe leiding van de VVR, hierbij gesteund door de raad van bestuur, hanteert nu een andere strategie en tactiek. Ik heb daar het volste respect voor en ik vraag alle leden om Koen en zijn team alle kansen te geven en hen ten volle te steunen.

Toch zijn de leden van de VVR en van de VVRO mij nog niet helemaal kwijt. Behoudens bijzondere omstandigheden, blijf ik voorzitter van de VVRO tot juni 2022 en heeft het dagelijks bestuur van de VVR mij voor onbepaalde tijd aangesteld tot adviseur en hoofd van de juridische dienst van de VVR.

Tenslotte wens ik alle leden, bestaande en gewezen, te danken voor het vertrouwen dat zij mij in de voorbije 45 jaar hebben betoond. Uw steun was, vooral in enkele moeilijke periodes van mijn persoonlijk leven, zeer belangrijk.

Ik denk hier vooral aan mijn vriend en voorzitter, Luc Demuynck, die samen met mij nu afscheid neemt van de VVR. Wat Luc voor de VVR en de VVRO heeft betekend is van onschatbare waarde.

Het gaat u allen, zowel persoonlijk als professioneel, goed of minstens beter dan nu, en u kan voor goede raad en een babbel, ook buiten de VVR, nog altijd bij mij terecht (info@avaneeckhout.be).

Met vriendelijke groeten,
Antoon van Eeckhout

Luc Demuynck en Antoon Van Eeckhout