Opleiding: sleutel voor meer professionalisering!

Begin mei kondigde de Belgische reissector, met de steun van de Belgian Travel Academy, onder de conventie van de Koepel UPAV/VVR en Cevora en in samenwerking met alle leden van de Cockpit, de lancering aan van een specifiek opleidingsplatform voor onze sector. Enkele honderden reisprofessionals registreerden zich ondertussen en zijn gestart met het volgen van verschillende opleidingen.

Koen van den Bosch: “Meer opleiding is kritisch. Het is altijd een belangrijke pijler geweest van de verschillende vakverenigingen. Vandaag is deze opleiding meer dan ooit zinvol om de sector beter voor te bereiden op het toerisme van morgen. Bovendien zetten ook Europa, België en de regio’s ook volop in op levenslang leren, een ommezwaai die we allen moeten maken.”

Lees verder via Travel Magazine