Persbericht: Dental Tours Turkey is geen reisbureau

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) neemt kennis van een aantal artikels die verschenen in de media waarin melding wordt gemaakt van het ‘Reisbureau Dental Tours Turkey’.

De VVR wijst er op dat deze onderneming, op 10 september 2021 opgerichte BV met een kapitaal van 6500 Euro, geen ‘reisbureau’ is en deze benaming dus ook niet kan of mag dragen of gebruiken.

Dental Tours Turkey is niet als reisbureau, noch reisorganisator ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovendien is de onderneming ook niet terug te vinden bij de verzekeraars insolventie, een wettelijk verplichte verzekering over wie iedereen die in Europa en dus ook België reizen verkoopt of organiseert, dient te beschikken.

De Europese Richtlijn en de vertaling hiervan naar Belgische wetgeving in de Wet Betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen en Reisdiensten (2017), geven zeer duidelijk aan dat iedereen die reizen verkoopt of organiseert aan een aantal wettelijke verplichtingen, waaronder de verzekering insolventie en informatieplicht, dient te voldoen en elk reisbureau of organisator moet hiervan ook de bewijzen kunnen voorleggen.

Meer info:

ReisGerust.be
De 10 redenen om te boeken bij een lokale erkende reisprofessional

Over VVR

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus VZW werd opgericht in 1975. Als erkende vakvereniging ondersteunt en vertegenwoordigt de VVR de professionele reissector op verschillende niveaus versus de publieke en de private sector. De meer dan 600 Nederlandstalige leden in Vlaanderen en Brussel, met meer dan 1000 verkooppunten en waar meer dan 4000 medewerkers actief zijn, verzorgen jaarlijks de vakantie van meer dan 4 miljoen reizigers. Samen met UPAV (Union Professionelle des Agences de Voyages) zorgt VVR voor een unieke vertegenwoordiging op nationaal vlak.