Persbericht: Ministerieel Besluit keurt gebruik van vouchers goed bij annulering pakketreizen in het kader van de COVID-19-crisis

20 maart 2020 – Het Kabinet van Minister Muylle meldt dat het voorstel tot het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door de reisorganisator gebeurt – is goedgekeurd. Dit werd vandaag ook bekrachtigd en het Ministerieel Besluit is intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de voucher een wettelijk aanvaarde manier van betalen is geworden.

Het systeem met de vouchers geeft de georganiseerde reissector als één van de zwaarst getroffen sectoren door het coronavirus de noodzakelijke ademruimte om hun cash-flow te bewaken, en toch de klant te kunnen helpen.

Dit initiatief komt er op gezamenlijke vraag van de verschillende beroepsverenigingen die de verschillende partijen in de georganiseerde reissector vertegenwoordigen.

Zonder een systeem van vouchers kon de georganiseerde reissector niet lang meer overleven. In de huidige omstandigheden van massale verplichte annuleringen van pakketreisovereenkomsten, is er onvoldoende liquiditeit ter beschikking om de terugbetaling van de reizigers onder bepaalde voorwaarden te verzekeren.

Met het systeem van vouchers behoudt de reiziger zijn recht om later zijn reis opnieuw te boeken. De georganiseerde reissector kan hierdoor zijn noodzakelijke cash om te overleven in deze noodtoestand behouden.

De sector dankt minister Muylle en haar kabinet voor de snelle actie en goede samenwerking binnen het kader van dit dossier.

De georganiseerde reissector blijft steunmaatregelen vragen aan de regering

De sector vraagt naast deze oplossing van de voucher onder meer dat er een rechtvaardig systeem onderbouwd dient te worden in de pakketreizenwet, met name dat indien de leveranciers zich kunnen beroepen op een wettelijke overmacht waardoor zij geen terugbetaling van de ontvangen gelden moeten doen, de reisorganisator daar evenzeer beroep op kan doen.

Momenteel hebben de bedrijven in de georganiseerde reissector hun buitenlandse leveranciers betaald, maar krijgen geen terugbetaling bij de huidige annuleringen. Echter, de huidige wetgeving verplicht wel de reisorganisator tot terugbetaling van alle gelden. Dit systeem kan niet langer standhouden. Daarom roept de georganiseerde reissector met aandrang op om een rampenfonds op te richten die de reiziger en de sector beschermt in deze specifieke gevallen.

Kijken naar de toekomst: annuleren is niet aan de orde

Als sector kijken we ook volop naar de toekomst. Uiteraard willen we dat mensen zo snel mogelijk terug reizen en de sector zal daar zoals hij dat steeds heeft gedaan op een verantwoordelijke manier doen rekening houdend met de Belgische en lokale richtlijnen. Annuleren voor de zomervakantie is dan ook nog helemaal niet aan de orde. In tegendeel, we hopen op dat ogenblik heel wat reizigers op een veilige manier naar veilige vakantiebestemmingen te kunnen brengen.

Contact voor de pers1 :

  • Voor ABTO – Association of Belgian Travel Organisers, BTO – Belgian Travel Organisation en VLARA – Vlaamse Associatie van Reisagenten:

Pierre Fivet, woordvoerder – T: 0479 99 43 91 – E: pfivet@vacansoleil.com

  • Voor UPAV – Union Professionnelle des Agences de Voyages:

Anne-Sophie Snyers, secrétaire-générale – T: 0471 88 45 42 – E : anne-sophie@upav.be

  • Voor VVR – Vereniging Vlaamse Reisbureaus:

Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder – T: 0492 25 17 48 – E: koen@vvr.be

1 Dit betreft een initiatief van de hele reissector, deze verenigingen werden aangeduid als woordvoerders.