Persbericht: Reisbureaus openen nog niet.

Vandaag, 11 mei mogen de meeste winkels hun deuren opnieuw openen. De meeste reisbureaus zullen dat echter niet doen en zullen vanop afstand werken.

De sector van de reisbureaus en reisorganisatoren is reeds van voor de officiële lock-down in België zwaar getroffen door de impact van de COVID-19 crisis. Het reizen stopte volledig en reizen werden volop geannuleerd. De reissector verloor hierdoor reeds meer dan 2 miljard aan omzetverlies. In de eerste helft van het jaar worden namelijk meer dan 60% van de boekingen genoteerd. Bovendien werd reeds meer dan een half miljard euro aan binnen- en buitenlandse leveranciers betaald om de vakantie van de reiziger te kunnen garanderen. Geld dat vandaag niet gerecupereerd kan worden.

Ondanks het feit dat de kantoren plots gesloten dienden te worden en dat er geen verkoop meer gerealiseerd werd hebben de reisprofessionals meer dan ooit hun meerwaarde bewezen. Achter de schermen bleven de reiskantoren en organisatoren dag en nacht in de weer om reizigers te repatriëren en bij te staan evenals om ervoor te zorgen dat toekomstige vakanties naar voor geschoven konden worden of er een “tegoedbon” werd opgemaakt om er zo voor te zorgen dat de gelden van de reiziger veilig gesteld werden.

Nu is het volop tijd om naar de toekomst te kijken. De reisprofessionals doen dit in overleg met iedere individuele reiziger ondanks het feit dat iedereen nog met heel wat open vragen blijft zitten. We zullen anders reizen aangezien heel wat reizigers naar alle waarschijnlijkheid andere eisen stellen aan hun vakantie. De sector werkt dan ook reeds aan een mogelijk post-COVID-19 aanbod waarbij men, op een veilige manier, kan ontsnappen en genieten. Daarvoor lopen vandaag heel wat initiatieven op verschillende niveaus en we kijken dan ook uit naar de beslissingen binnen dit kader.

Een bevraging binnen de sector leert dat dit voor de reisbureaus en organisatoren vandaag weinig zin heeft zolang er geen zekerheid is over het aanbod. Meer dan 87% geeft aan dat een opening pas begin juni wenselijk is, echter dat er een minimale zekerheid moet zijn over wanneer we waar naartoe zullen kunnen reizen, hoe we dat zullen kunnen en mogen doen. Sedert 13 maart is de omzet tot nul teruggevallen en het is bijgevolg niet evident om de vaste kosten die een heropening met zich meebrengt zomaar opnieuw te dragen. Reisbureaus en -organisatoren blijven hun klanten wel van achter gesloten deuren bedienen.

Sommige wijkkantoren vinden het echter wel belangrijk om in samenspraak met lokale wijkcomités en organisaties opnieuw te openen om opnieuw leven in de buurt te blazen die anders op sterven na dood is. Ze willen zo bijdragen aan het leven in de buurt en reizigers bedienen die minder gewend zijn aan de virtuele communicatie waar we vandaag voor een groot deel op terugvallen. Reizigers voor wie menselijk contact en praten over vakantie even belangrijk is als naar de kruidenierswinkel te kunnen gaan. Uiteraard hebben we hier begrip voor.

Alle reisprofessionals, zowel diegenen die van thuis uit werken als deze in hun reisbureaus kijken met spanning uit naar de politieke beslissingen met betrekking tot binnen- en buitenlandse reizen die de komende dagen en weken genomen zouden worden, terwijl ze achter de schermen blijven doorwerken aan de heropstart van het toerisme, een van de belangrijkste economische sectoren ter wereld. 

Het reserveren van een reis via een reisbureau is vandaag nog meer dan gisteren relevant:

  • 24/24 en 7/7 service met een echte persoon aan de andere kant van de lijn
  • Ideeën en voorstelen om ook deze zomer al van vakantie te genieten. Afhankelijk van de reiswensen van de reiziger zal de reisagent op basis van alle beschikbare informatie de juiste vakantie kunnen aanbieden om op een veilige manier even te kunnen ontsnappen en van vakantie te genieten, alleen, met vrienden of familie. Zij houden de reizigers voortdurend op de hoogte van die bestemmingen die open zijn en beschikken over goede post COVID-19 plannen.
  • Financiële zekerheid! Wanneer de reiziger via een erkende reisprofessional reserveert is zijn geld gedekt tegen faillissement van de reisorganisator. Erkende reisbureaus en organisatoren zijn de enigen in de hele toeristische ketting die vandaag over een verzekering insolventie beschikken.
  • Op 20 maart, één week na de lock-down, werd door middel van een Ministerieel Besluit de “tegoedbon” in het leven geroepen om zo geannuleerde reizen door de crisis te verzekeren. Ook deze “tegoedbonnen” zijn gedekt door de verzekeraars insolventie.