Persbericht VVR-UPAV: reizen is opnieuw mogelijk

PERSBERICHT VVR-UPAV – 3 juni 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag ingestemd met de opening van de Belgische grenzen. Dit betekent dat we als Belg vanaf 8 juni opnieuw in eigen land mogen reizen en vanaf 15 juni opnieuw binnen Europa en dat andere Europeanen dan ook ons land opnieuw mogen bezoeken. Dit is een erg belangrijk gegeven voor de gehele toeristische sector, echter de manier van rapporteren binnen het kader van de COVID-19-crisis blijft België in een zwakke positie zetten wat toch nog voor veel vragen blijft zorgen terwijl er voor de reizigers en de reissector een helder perspectief nodig is, ook voor niet-europese bestemmingen.

1 – We hebben perspectief nodig, de onzekerheid blijft echter bestaan. Het reisbureau blijft de beste troef.

Heel wat bestemmingen geven aan hun grenzen opnieuw te openen voor internationale reizigers. Waar vind je nu de juiste en geschikte informatie? Welke maatregelen worden er ter plaatse genomen en hebben een mogelijke impact op het “nieuwe normaal” binnen het reizen? De reisbureau en reisorganisatorensector zijn als geen ander de ideale partner binnen dit geheel. Zij zijn vandaag het best uitgerust om reizigers te informeren over de toegankelijkheid van de bestemmingen, zij zijn voortdurend in contact met hun lokale partners om zo een aangename en veilige reis te garanderen. Bovendien zijn ze vaak de eerste stap in de toeristische ketting en de enigen die beschikken over een verzekering insolventie waardoor de reiziger optimaal beschermd is.

2 – Heropening van agentschappen

Sedert de lock-down zijn alle kantoren – zij het achter gesloten deuren – keihard blijven werken ten dienste van hun klanten en dit zonder enige vorm van inkomsten. Er werd gerepatrieerd, geïnformeerd, omgeboekt en geannuleerd, dit terwijl er geen nieuwe reserveringen binnenkwamen en dus bijgevolg ook geen liquiditeiten. Sedert 11 mei hebben verschillende agentschappen hun deuren reeds geopend, een gebaar dat zeer gewaardeerd werd door hun buren/medeondernemers en handelszaken en trouwe klanten. De wekelijkse bevraging bij onze verschillende ondernemers leerde dat een helder perspectief op reizen noodzakelijk was om opnieuw te kunnen openen. Binnen dit kader starten enkele ketens deze week met enkele testkantoren om dan vanaf 15 juni helemaal opnieuw te openen. We verwachten dan ook dat de meeste kantoren vanaf midden juni opnieuw de deuren zullen openen met respect voor de gangbare regels wat betreft social distancing. Het is dan ook belangrijk dat de klanten zich hier ook aan houden en bij voorkeur op voorhand een afspraak beleggen met hun reisbureau. De vraag is maar zeer of het weer snel “business as usual” zal zijn. In een eerste fase zal dat zeker niet het geval zijn. Een deel van de reizigers is bijzonder afwachtend. De landen heropenen hun grenzen, maar dat gebeurt in verspreide slagorde, ondanks de vraag van Europa voor een gecoördineerde aanpak. Ook heel wat leveranciers in de toeristische keten staan voor een moeilijke periode en zullen mogelijk belangrijke strategische keuzes dienen te maken die een impact kan hebben. De reisagent blijft in dit geval de ideale gids en garantie voor de vakantie van de reiziger. De reisagenten en reisorganisatoren zijn vandaag nog steeds de enigen die zich dienen te verzekeren tegen insolventie wat voor reizigers een belangrijke zekerheid geeft.

3 – België: in de top 10 van gevaarlijkste landen ter wereld

Door de manier waarop België zijn cijfers betreffende de impact van de COVID-19 crisis op de volksgezondheid naar buiten brengt blijven we voor heel wat landen in de top-10 van risicolanden staan. Wij betreuren dat uiteraard. Temeer daar deze negatieve perceptie een negatieve impact heeft op zowel het inkomende, als op het uitgaande toerisme. Daardoor blijven we vandaag nog een stukje vleugellam. De professionals in de reissector zijn echter al enkele weken bezig om het aanbod aan te passen, rekening houdend met de opgelegde veiligheidsmaatregelen. De reisagent zal dan ook de ideale referentie zijn om de komende zomer op veilig te genieten van een welverdiende vakantie.

4 – De crisis heeft de reissector zwaar getroffen: ondersteuning blijft noodzakelijk!

Het omzetverlies in de sector wordt nu geschat op meer dan 2 miljard euro en betreft zowel de reizen die sedert half maart geannuleerd werden, als het totale verdwijnen van omzet sinds die beroemde 13 maart. Het verlies van de marge van deze sector bedraagt 396 miljoen euro. Deze marge is de bruto-vergoeding van reisprofesionals, waarvan 75% naar vaste kosten vloeit teneinde de goede werking van een reisbureau te kunnen verzekeren.

De sector heeft al bijna 300 miljoen euro aan niet-terugvorderbare bedragen betaald aan hun leveranciers (luchtvaartmaatschappijen, hotels, enz.).

Om op een gezonde manier te kunnen blijven verderwerken en de vakantie van de vele reizigers te kunnen blijven garanderen met een optimale bescherming dringt de sector aan op verdere en noodzakelijke ondersteuning.

De verlening van het bestaande stelsel van de tegoedbon tot eind september, omdat de sector nog steeds niet over voldoende liquiditeiten beschikt om de geannuleerde vakanties terug te betalen.

Verdere harmonisatie van deze regel naar de gehele waardeketen, om een domino-effect te voorkomen.

De verlenging van de huidige sociale maatregelen (tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht…) tot eind 2021: de sector heeft als eerste de impact van de crisis gevoeld en zal een van de laatsten zijn die zich volledig kan herstellen. Het is eveneens belangrijk om hier ook de VZW’s in mee te nemen. Het vrijstellen van de sociale lasten zoals patronale bijdragen voor een bepaalde periode zodat er zuurstof is om opnieuw op te starten.

De oprichting van een noodfonds dat moet tussenkomen binnen het kader van niet-recupereerbare kosten die reeds aan leveranciers betaald werden, de uitzonderlijke repatriëringskosten die door de organisatoren werden gemaakt. Dit fonds zou 671 miljoen euro moeten bedragen. Op Europees niveau zijn er fondsen ter beschikking gesteld. Zo kondigde Europa aan dat er 540 miljard is voor de ondersteuning van zelfstandigen en KMO’s en zou er 200 miljard beschikbaar gesteld worden voor de ondersteuning het toerisme.

Uitbreiding van de staatsgaranties zodat deze niet beperkt is tot 1 jaar maar minimaal 3 tot 5 jaar kan gegarandeerd worden in het kader overbruggingskredieten.

Het fiscaal gunstig creëren van uitzonderlijke reserves en de wederopbouw voor de komende jaren.

De validering van het carry back-systeem voor de reissector, net zoals het is geaccepteerd voor de landbouwsector.

Bovenal een grondige herziening van de Europese richtlijn inzake pakketreizen, in samenwerking met de sector met respect voor de rechten van de consumenten.

De sector is zeer veerkrachtig en heeft dat in het verleden reeds bewezen (aswolk, aanslagen in Brussel, enz…) en zal dat nu naar aanleiding van de huidige COVID-19-crisis opnieuw doen om alle reislustige Belgen opnieuw een fantastische vakantie te bezorgen.

Perscontact :

  • Voor de VVR — Vereniging Vlaamse Reisbureaus :

Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder — T : 0492 25 17 48 — E : koen@vvr.be

  • Pour l’UPAV — Union Professionnelle des Agences de Voyages :

Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale — T : 0471 88 45 42 — E : anne-sophie@upav.be