Reissector wil af van verplichte quarantaine bij reis naar groene en oranje zones

13 april 2021 – Reissector vraagt voorgestelde exitplan te volgen:

  • Geen Belgen meer via buurlanden laten ontsnappen aan coronamaatregelen
  • Vanaf juni veilige reiscorridors binnen en buiten EU via Buitenlandse Zaken
  • Vanaf zomervakantie vrijer reizen via Green Certificate en sneltesten en enkel quarantaine bij positief resultaat
  • Vanaf september groeps- en schoolreizen
  • Steunmaatregelen voor sector verlengen om deze exit en relance te overbruggen

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) roept het Overlegcomité op om het reisverbod vanaf 19 april definitief op te heffen en mee het exitplan dat de sector voorstelt te ondersteunen. Dat plan stelt dat de Belg opnieuw zonder quarantaineverplichting naar groene en oranje zones in Europa zou moeten kunnen trekken. Vanaf juni moet de Belg vervolgens vrijer kunnen reizen binnen en buiten de Europese Unie via veilige “reiscorridors” die Buitenlandse Zaken afstemt met de andere landen. Vanaf de zomervakantie zouden alle Belgen op vakantie moeten kunnen vertrekken met coronapaspoort en sneltesten.

Hef het reisverbod op

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vraagt de regering in de eerste plaats om het reisverbod na 19 april definitief op te heffen. Dat moet de Belg toestaan om na de paasvakantie opnieuw naar groene en oranje zones in Europa te reizen zonder een verplichte quarantaine. De sector van reisbureaus en reisorganisatoren is daarbij voorstander om te blijven testen voor vertrek en bij terugkeer en eveneens het gebruik van het elektronisch Passenger Locator Form (E-PLF) verder te gebruiken. De sector zal hier, net zoals in het verleden, actief aan meewerken om een goede opvolging te kunnen garanderen. De sector herhaalt dat persoonlijk gedrag belangrijker is dan locatie.

“De reissector zit al meer dan een jaar in lockdown. De strenge coronamaatregelen maken toeristische reizen tot op vandaag onmogelijk. Het exitplan dat we aan de regering voorlegden moet vermijden dat reizigers zoals vorige zomer via onze buurlanden reizen ontsnappen aan de opgelegde restricties wat voor deloyale concurrentie zorgde met buitenlandse reisaanbieders. Daardoor kunnen we ook terugkeerders goed opvolgen via het E-PLF. We zijn klaar om er na de paasvakantie opnieuw met veel goesting tegenaan te gaan, zodat er weer reizen over de toonbank van de reisbureaus en reisorganisatoren gaan en het personeel in de reiswinkels weer allemaal voltijds aan de slag kan.” Koen van den Bosch, CEO Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

Veilige reiscorridors binnen en buiten EU via Buitenlandse Zaken

Vanaf juni vraagt de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus om verdere versoepelingen door te voeren. Belgen moeten vanaf dan kunnen reizen op basis van de ECDC-kaart met kleurcodes (uitgevaardigd door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding) en de NUTS-3 normen, waarbij regio’s (ook binnen landen) apart worden beoordeeld. Buitenlandse Zaken moet vanaf dat moment opnieuw zijn reisadviezen uitvaardigen en dit op basis van de neutrale parameters.

De reissector pleit er verder voor dat België zich aansluit bij een reeks landen binnen en buiten de EU waartussen coronaveilig kan gereisd worden, de zogenaamde reiscorridors of “Safe Travel Corridors”.

Groen reiscertificaat en sneltesten voor zomervakantie

Tegen midden juni zou het Europees “Green Certificate” in voege moeten treden. Dit moet nog vrijer reizen vanaf de zomervakantie mogelijk maken. Het certificaat registreert of je als reiziger een vaccin hebt, immuniteit hebt of een negatieve test kan voorleggen. Het zou digitaal, maar eveneens op papier beschikbaar moeten zijn en gratis aangeboden worden aan potentiële reizigers. De sector vraagt om van dan af over te schakelen naar sneltesten voor alle reizigers en uiteraard het gebruik van het E-PLF te blijven behouden. Quarantaine zou dan enkel nog mogen opgelegd worden aan reizigers die positief testen.

“Vanaf september zouden we in België groepsimmuniteit moeten bereikt hebben en zouden zowel groepsreizen als schoolreizen opnieuw mogelijk moeten worden. We rekenen er dan ook op dat de respectievelijke ministers van onderwijs dit in hun overleg met de koepels meenemen.”

Steun om deze exit en relance te overbruggen

De sector dringt bij de overheid tot slot verder aan op een taskforce voor de reissector en het verlengen van de steunmaatregelen om de periode van de relance te kunnen overbruggen. De reisbureaus en reisorganisatoren verloren tijdens de crisis al 10 miljard euro omzet en meer dan 10% van hun personeel.

Betreffende VVR
De Vereniging Vlaamse Reisbureaus VZW werd opgericht in 1975. Als erkende vakvereniging ondersteunt en vertegenwoordigt de VVR de professionele reissector op verschillende niveaus versus de publieke en de private sector. De meer dan 600 Nederlandstalige leden in Vlaanderen en Brussel, met meer dan 1000 verkooppunten en waar meer dan 4000 medewerkers actief zijn, verzorgen jaarlijks de vakantie van meer dan 4 miljoen reizigers. Samen met UPAV (Union Professionelle des Agences de Voyages) zorgt VVR voor een unieke vertegenwoordiging op nationaal vlak.

Koen van den Bosch CEO – Gedelegeerd Bestuurder

Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw – VVR
Koningin Astridlaan 29/0001
8200 Brugge
info@vvr.be – www.vvr.be