Reizen tijdens de verkiezingen?

Wat moet de reiziger doen die in het buitenland zal verblijven?

Ben je kiesplichtig en verblijf je op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland, dan kan je bij de administratie van je gemeente of stad een attest van verblijf in het buitenland krijgen. Dit attest kan dienen bij mogelijke controles. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorleggen of een verklaring op erewoord moten tekenen bij de dienst bevolking van je Belgische woonplaats.

Als bewijsstukken kan je onder andere je vliegtuigtickets, hotelreserveringen, bestelbon van je pakketreis, enzo meer gebruiken.

Wat moet de reiziger doen om volmacht te verlenen?

Verblijf je op de dag van de verkiezingen in het buitenland en wil je aan iemand anders volmacht verlenen on in jouw naam te stemmen, dan dien je een attest zoals hiervoor beschreven aan te vragen, bij de dienst bevolking van je woonplaats.

De ingevulde papieren moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen door de reiziger bij de gemeente worden ingediend.

Je kan de blanco formulieren ook downloaden van op de website van je gemeente, de gewestelijke en de federale overheid.
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest
FOD Binnenlandse zaken: Directie van de verkiezingen

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekende volmachtformulier en het attest van verblijf in het buitenland, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van diegene die de volmacht heeft verleend.

Elke kiesgerechtigde Belg kan één volmacht dragen.

Attest van verblijf in het buitenland door de reisonderneming

De reisonderneming kan via onderstaand sjabloon een attest afleveren aan de reizigers waarmee zij zich kunnen aanbieden bij de dienst bevolking van hun gemeente om een volmacht voor de verkiezingen te bekomen. Uiteraard dien je voor elke kiesplichtige reiziger een apart attest uit te schrijven.

Het is aangeraden om naast het attest ook eventueel een kopie van de bestelbon, reservering van het verblijf of de vliegtuigtickets, of enig andere relevant bewijs bij te voegen.

Je kan ons voorbeeldsattest hier terugvinden.


E-vram 2024-7 (8 februari 2024)