UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 11 – 15 maart 2021)

Beste leden,

Het was zonder twijfel opnieuw een boeiende week.

Tegoedbonnenfonds
Het dossier rond het tegoedbonnenfonds beweegt, langzaam, maar het beweegt. Het was wachten op een advies van de NBB met betrekking tot de mogelijkheden die er waren om zulk een fonds praktisch uit te rollen.
Dit advies is er eindelijk gekomen en werd voorgelegd aan de betrokken partijen. Op basis hiervan wordt nu verder gewerkt om tot een bruikbare oplossing te komen. Uiteraard houden we jou hier verder van op de hoogte.

Crisismanagement – Exit-plan – Relance
Op basis van het gesprek met het Kabinet van Staatssecretaris Thomas Dermine bleek duidelijk dat Europa en dus ook onze regering de “relance” pas ziet vanaf het ogenblik dat we in een plus/minus normale situatie zitten. Het noopte ons om dan ook ons voorstel in deze zin aan te passen. Vandaag zitten we nog volop in het managen van de crisis, we hebben een voorstel tot exit-plan wat woensdag uitgebreid in de media aan bod kwam en nadien volgt de relance waarbij men zich zal baseren op de theorie van Keynes met belangrijke overheidsinvesteringen om de economische motor opnieuw aan te zwengelen. De verschillende luiken worden op dit ogenblik verder uitgewerkt en dan ook voorgelegd bij de betrokken kabinetten om zo op korte termijn een exit voor onze sector te kunnen verwezenlijken. Binnen dit kader is het Digitaal Groen Certificaat van de EU een belangrijke sleutel.

Coronacertificaat: Digitaal Groen Certificaat
Woensdag kondigde de EU eindelijk zijn reeds lang verwachtte “Digitaal Groen Certificaat” aan. Een en ander moet nu nog in alle lidstaten door het democratische proces om ervoor te zorgen dat dit tegen einde juni kan uitgerold worden. Ondanks de te late timing zijn we verheugd dat verschillende van onze opmerkingen en suggesties in het geheel zijn meegenomen. Om te beginnen zal dit geheel meegeven of de reiziger een vaccin heeft ontvangen of niet, het laat ook de mogelijkheid om op basis van negatieve testen te kunnen reizen en kan ook aangeven wanneer je immuniteit hebt. Het feit dat dit geheel zowel digitaal als op papier kan is eveneens een goede zaak aangezien er op deze manier een zo breed mogelijk publiek toegang toe heeft. De bedoeling om dit ook gratis aan te bieden maakt het dan ook democratisch en klaar voor een breed draagvlak. Met andere woorden, een belangrijke basis en sleutel om opnieuw te kunnen reizen.

In de media

Woensdag 17 maart i.vm. Exit-plan en Digitaal Groen Certificaat

Vrijdag 19 maart over de Coronategoedbon

Volg ons ook op onze Facebookpagina voor updates.

Jouw VVR-Team