UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 18 – 3 mei 2021)

Tegoedbonnenfonds
Deze week hebben wij erop aangedrongen dat eindelijk een akkoord wordt bereikt tussen de kabinetten en de verzekeraars over het tegoedbonnenfonds: de tekst van de wet is klaar, de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging zijn bijna vervuld.

RSZ-korting
De federale regering heeft een regeling voor de vermindering van de RSZ goedgekeurd voor de kwartalen 2 en 4 van 2020 en voor de eerste twee kwartalen 2021 en dit specifiek voor onze sector (NACE-code 79110/79120). De aanvraag voor de vermindering moet eenmalig via jouw sociaal secretariaat worden ingediend vóór 30 juni 2021.
Om hier aanspraak op te kunnen maken, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waaronder het feit dat alle werknemers een concrete en individuele opleiding krijgen aangeboden die overeenkomt met ten minste 20% van hun contractuele arbeidstijd in het 1e en 2e kwartaal van 2021. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht of zij al dan niet tijdelijk werkloos zijn geweest.

Alle informatie vind je via deze link: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates#intermediate_row_d7d5f109-22ac-4ef0-b293-8920179498de

Om te bewijzen dat jij als werkgever dit aanbod hebt gedaan, suggereren we jou bijgevoegde standaardbrief te gebruiken, die je rechtstreeks of via de vakbond (indien die er is) per aangetekende brief aan al jouw medewerkers bezorgt en dit op een individuele en gepersonaliseerde manier. Wij raden jou aan het bewijs van verzending van de aangetekende brief minimaal 2 jaar te bewaren. Download de template in .docx of in .pdf.

BTW-Circulaire
Na overleg met de juristen en specialisten wordt een lijst met vragen opgemaakt die zal voorgelegd worden aan de administratie teneinde duidelijkheid te krijgen met betrekking tot een aantal prangende onduidelijkheden. Direct Billing is vandaag niet aan de orde.

Sociale Commissie UNIZO
Zoals je in de media kan volgen is het onderhandelen over het IPA (Interprofessioneel akkoord) geen makkelijke opdracht. De regering heeft ondertussen een standpunt ingenomen en het voorstel van de consumptiecheque naar voor geschoven. We blijven via het Kabinet van Minister Clarinval aandringen om deze ook voor onze sector toegankelijk te maken. Ook het dossier betreffende de Tijdelijke Werkloosheid vanwege Corona voor sectoren in moeilijkheden werd besproken. Hier wordt ook via alle betrokken kabinetten de nodige druk gezet. Draagvlak is er, maar een en ander zal waarschijnlijk pas einde mei beslist worden voor Q3.

Steunmaatregelen Brussel
UPAV en VVR hebben binnen het kader van het verkrijgen van extra steunmaatregelen in Brussel opnieuw een vergelijkende studie gemaakt met betrekking tot de verschillende steunmaatregelen in de verschillende regio’s en eveneens met de buurlanden. We blijven aandringen op overleg teneinde naar een evenwichtiger geheel te komen. Ook enkele reisagenten hebben mee initiatief genomen en met vereende krachten blijven we verder werken aan dit dossier.

Stand van zaken Corona Crisiscel
De cijfers gaan voorlopig de goede richting uit, al blijven de varianten zorgen baren voor de GEMS. In België heeft vandaag 90% van de 65-plussers ondertussen zijn eerste prik gehad. België zou mee een pilootproject vormen voor het “European Green Certificate” en de deadline blijft nog steeds voor einde juni. De bezorgdheden betreffende update van de reisadviezen werden doorgegeven en BUZA neemt deze op. Indien er op dit vlak nog extra opmerkingen zijn kunnen jullie deze via het secretariaat doorgeven. Voor reizen buiten Europa wordt de EU-whitelist opnieuw geëvalueerd. We houden jullie hiervan op de hoogte.
Via de website www.reseausantewallon.be kan een vaccinatiecertificaat worden verkregen in het FR, NL en Engels. Verwacht wordt dat dit certificaat voor alle Belgen op de website www.mijngezondheid.be zal worden opgenomen.

Jouw VVR-Team