UPDATE – Corona-crisis: Verslag van de afgelopen week (week 2 – 11 januari 2021)

Beste leden,

Om aan te sluiten bij de goede traditie van voor nieuwjaar houden we jullie graag op de hoogte van de vorderingen van de voorbije weken met betrekking tot de lopende dossiers en contacten om onze sector verder te ondersteunen teneinde deze moeilijke periode te overbruggen en klaar te stomen voor de relance:

In de media:
Tijdens de Kerstvakantie werden heel wat vragen van de media beantwoord met betrekking tot het reizen.
De impact van de uitspraken van verschillende politici en virologen met betrekking tot reizen leidde finaal tot reisschaamte.
Heel de sector heeft hier op gereageerd via verschillende kanalen.

HLN – Waarom reizen het nieuwe Taboe is
HLN – Vlamingen stellen boekingen zomervakantie uit
Nieuwsblad – 16 Vlaamse ski-organisaties annuleren al hun reizen

Vorige week ontmoetten we het kabinet Trachte (Brussel) om onder meer de herziening te bespreken van de dossiers die niet in aanmerking kwamen voor de bonus van 9000 euro door technische storingen, en om te praten over de Brusselse steunmaatregel nr. 3 die medio februari zal worden aangekondigd.

Cockpitvergadering over het dossier ondersteuning werkgelegenheid dat aan het begin van het jaar als urgent dossier op tafel ligt.

We herlanceerden de kabinetten met betrekking tot de lopende dossiers:
Tegoedbonnenfonds – Noodfonds: Staatssecretaris De Bleeker, belast met consumentenbescherming, en de begroting kondigden begin deze week in de commissie aan dat dit dossier als de prioriteit van dit begin van het jaar moet worden gezien: eindelijk!
Verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor onze sector waar het Kabinet van Minister Dermagne zich over buigt.

Vrijdag hebben we de hoorzitting bijgewoond van de zaak die de directeur van RTK Heusy-Herve, Damien Keutgen, in eerste aanleg had aangespannen tegen het Waalse Gewest en de Belgische Staat binnen het kader van de onduidelijkheid met betrekking tot reisadviezen en de kleurencodes. Het is voorlopig afwachten op een vonnis.

We hadden ook opnieuw contact met het Kabinet van de Premier met betrekking tot onze agendapunten die ook door de Kern moeten besproken worden.

Deze week hadden we een sectorbijeenkomst om de BTW-circulaire te bespreken. De administratie heeft ons gevraagd een lijst op te stellen van de vragen die we nog hebben, zodat deze circulaire vanaf januari 2022 kan worden toegepast. Het is belangrijk dat de hele sector met één stem spreekt. We werken hier verder aan.

Brussels Airport nodigde ons uit op een zoomvergadering om de balans op te maken van het jaar 2020 en vooruit te kijken naar 2021 en verder. Het was een bijzonder open discussie met veel informatie-uitwisseling. Tania stelt voor om in de komende weken een zoomvergadering te houden om hun plannen voor 2021 aan u te presenteren. UPAV en VVR zullen deze meetings mee opzetten zodat jullie allemaal maximaal kunnen deelnemen.

Minister Clarinval zet zich in voor het dubbele overbruggingsrecht, ook voor de maand februari voor gesloten sectoren en sectoren in grote moeilijkheden. We blijven hier mee druk zetten om onze sector hier mee in opgenomen te zien. Het is echter duidelijk dat het moeilijker wordt om steunmaatregelen te krijgen gezien de budgettaire druk op de overheid. Voor de maand januari 2021, ontvingen wij de mondelinge bevestiging dat het toegekend is voor onze sector, maar sommige sociale secretariaten trekken dit in twijfel. Wij hebben een schriftelijke bevestiging en duidelijke communicatie hieromtrent gevraagd aan het kabinet Clarinval. Meer info volgt.

Donderdag namiddag vond er in het Vlaamse Parlement een hoorzitting plaats met betrekking tot de NOW-regeling zoals deze ook in Nederland bestaat. Een dossier dat reeds voor de zomer werd ingediend en waar op we op Federaal niveau met de cockpit aan werken. De hoorzitting werd grondig voorbereid met UNIZO en Stijn en Bruno van de Event Confederation. UNIZO zorgde ervoor dat onze insteken mee werden genomen.

Je VVR-team