UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 20 – 17 mei 2021)

Deze week is er heel wat overleg geweest om de laatste hand te leggen aan het tegoedbonnenfonds dat vandaag op de tafel van de Raad van Ministers lag. Het is de bedoeling dat dit fonds reeds op 1 oktober beschikbaar is, en dat de organisatoren de aanvragen uiterlijk op 31 juli indienen. Wordt dus vervolgd.

Eerder deze week bevestigde het kabinet-Dermagne het besluit van de regering om de tijdelijke werkloosheid vanwege corona te verlengen tot september 2021.

Overleg met het Kabinet Clarinval betreffende de verlenging van het Dubbele Overbruggingsrecht voor onze sector is gaande. Er wordt een beslissing verwacht na het overlegcomité van volgende week. (28 mei)

Wij geven onze eisen voor extra steunmaatregelen in Brussel niet op. De geplande vergaderingen in Brussel op 2 en 10 juni staan al in onze agenda's.

De EU keurde het “European Green Certificate” goed en zal hier begin volgende week op de Europese top verder proberen te aligneren aangezien de EU ermee instemde dat de lidstaten in functie van de sanitaire situatie nog steeds extra beperkingen opleggen. De interfederale en interkabinetaire werkgroep voor België komt volgende week samen afspraken te maken betreffende de zomermaanden. Vanuit België zou men tegen begin juni klaar zijn. Tegen dan zouden er uniforme certificaten beschikbaar zijn in het NL, FR en EN voor iedereen. Er wordt ook actief gekeken naar het uitbreiden van de EU White List en de nieuwe lijst zou einde volgende week beschikbaar zijn.

Achter de schermen werken we aan onze “koepel” projecten die in 2019 door de beide bestuursorganen werden goedgekeurd. We gaan dan ook in deze zin verder blijven werken teneinde de doelstellingen te halen. We denken hierbij concreet aan beter afgestemde communicatie, een bredere communicatiecampagne voor onze sector, opleidingen, het CERTA-label dat binnen het kader van de relance in 2022 nationaal zou moeten uitgerold worden, de BTW-circulaire die vanaf 1 januari 2022 van toepassing zal zijn enz….

Wat dit laatste betreft werd er op basis van 3 concrete cases voor reizen werd met gespecialiseerde juristen een overzicht gemaakt van alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen op vlak van BTW. Zowel de praktische kant op vlak van verantwoordelijkheden, impact op facturatie en boekhouding evenals betalingen werden in kaart gebracht. Het document wordt verder afgewerkt om dan voor te leggen aan de administratie.

Jouw VVR-Team