UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 22 – 31 mei 2021)

Op initiatief van de Cockpit werd Kabinet Dermagne opnieuw benaderd om de RSZ maatregel voor onze sector te verlengen voor het 3e kwartaal van 2021. De eerste reacties van het kabinet Dermagne zijn positief en wij hopen dit binnenkort te kunnen bevestigen. Wij herinneren jullie er aan dat jullie de aanvraag tot vermindering van de sociale bijdragen voor 30 juni 2021bij jullie sociaal secretariaat moeten indienen. Daarna zal het te laat zijn.

Op federaal niveau liggen de besprekingen over de verlenging van de steunmaatregelen (tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten) – tot na 30 september voor de tijdelijke werkloosheid en tot na 30 juni voor de overbruggingsrechten – nog steeds op tafel.

Verlenging steunmaatregelen.

Op federaal niveau ligt het kader voor de verlenging van specifieke steunmaatregelen voor Q4 op tafel. Men bekijkt er onder andere de verdere verlenging van de tijdelijke werkloosheid (voor na 30 september 2021), dan wel een versoepeling van de economische werkloosheid. Voor het overbruggingsrechtkijken we naar een verlenging hiervan voor na einde juni. Samen met andere zwaar getroffen sectoren hebben we eveneens contact opgenomen met het Kabinet Crevits om de verlenging van het Beschermingsmechanisme te bepleiten en een Globalisatiepremie bis voor 2021 op te zetten.

Op regionaal niveau hebben wij een onderhoud gehad met de minister-president van het Brussels Gewest, Rudy Vervoort, om hem nogmaals te bevragen betreffende de verschillen in steun tussen de gewesten en de impact hiervan op onze Brusselse ondernemers. We hebben volgende week een ontmoeting met Staatssecretaris Barbara Trachte, die belast is met dit dossier. We zullen hier blijven aandringen op extra maatregelen om ook in Brussel extra hulp te krijgen. Bedankt Maguy en Bernard voor jullie initiatief en aanwezigheid.

De wekelijkse vergadering van de "Task Force Travel" op vrijdag begon met een positieve noot over de ontwikkeling van de situatie in België, maar nog steeds de aanhoudende bezorgdheid over de varianten. Zij bevestigden dat zij nog steeds werken aan de lijst van landen buiten Europa waar wij onder dezelfde voorwaarden naartoe kunnen reizen. Deze lijst wordt echter tegen einde juni verwacht, aangezien zowel Frankrijk als Duitsland deze lijst reeds hebben bekendgemaakt. Wij hebben ondertussen bevestiging dat Zwitserland wat de reisvoorwaarden betreft, als een Europees land zal worden beschouwd. Wij vragen om een synchronisatie tussen de bijgewerkte gegevens op de ECDC-kleurenkaart op donderdag en de kaart op de website www.info-coronavirus.beop de daaropvolgende maandag. Bovendien vragen we of we als sector eerder kunnen geïnformeerd worden.

Ondanks de eerder positieve aankondigingen naar aanleiding van het Overlegcomité, blijven wij hameren op de volgende punten:

– een snelle uitvoering van de besluiten van het Overlegcomité en dit vanaf 9 juni. Waarom langer wachten?
– een concrete datum van bekendmaking van de lijst van landen buiten Europa die onder dezelfde voorwaarden toegankelijk zijn voor Belgen.
– gebruik van het Europees Green Certificate ook mogelijk maken voor de landen buiten Europa met een duidelijke tijdslijn voor de uitvoering ervan.
– zorgen voor een vlotte organisatie met betrekking tot testcapaciteit en testfaciliteiten voor de Belgische reizigers, in het bijzonder op onze Belgische luchthavens, tijdens de zomervakantie.

Opleidingen – eerstkomende sessies

Er is nog plaats voor volgende opleidingen die lopen via het Belgian Travel Academy-platform

  • Video Marketing (Results&More – 9/6 om 9u)
  • Adverteren via Facebook (Results&More – 10/6 om 13u)
  • Digitaal coaching: Mailchimp, een volledige workshop met 1-to-1 coaching om dadelijk aan de slag te gaan (Results&More – 14/6 om 9u)
  • Hoe genereer ik online leads? (Cevora – 17/6 om 9u)
  • Media planning (on-en offline (Results&More – 17/6 om 9u)
  • Adverteren via LinkedIn (Results&More – 18/6 om 13u)
  • Adverteren via Twitter (Results&More – 21/6 om 13u)

Wees er snel bij en verzeker je plaatsje !
Inschrijven op https://www.belgian-travel-academy.be/nl/opleidingen

Tip: ben je ondernemer met of zonder personeel? Ook jij kan deelnemen aan een hele reeks opleidingen. Check de inschrijvingsvoorwaarden per opleiding.

Vragen? Contacteer info@bta-travel.be

*(deze opleidingen zijn toegankelijk voor de volledige Belgische reissector dankzij ondersteuning van de Belgian Travel Academy, onder de conventie van de Koepel UPAV-VVR met CEVORA en mee op initiatief van alle deden van de Cockpit)