UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 24 – 14 juni 2021)

Serqua (verdeler brochures) failliet
One4rent bvba, de vennootschap achter Serqua is op 17 juni failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van Hasselt.
Mogelijk heb je bij hen nog voorraden van brochures opgeslagen. De curator kan bereikt worden via g.lesire@curalex.be

IPA en verlenging Tijdelijke Werkloosheid Q4
De groep van 10 bereikte vorige week een akkoord met betrekking tot het IPA (Interprofessioneel Akkoord). Binnen dit kader werd ook gekeken naar de verdere verlenging van de Tijdelijke Werkloosheid Corona voor sectoren in moeilijkheden. Noteer dat deze nu reeds voor Q3 en dus tot eind september is goedgekeurd. Binnen de groep van 10 is hier draagvlak voor, echter gezien de budgettaire context wordt er gekeken naar de klassieke economische werkloosheid. Hier zouden de voorwaarden echter van versoepeld worden zodat ze makkelijker toegankelijker worden.

Verlaging Werkgeversbijdragen 3de kwartaal 2021
Dit is een relancemaatregel voor werkgevers die in het derde kwartaal een minimale toename van de werkgelegenheid realiseren ten opzichte van het 1ste kwartaal van 2021. Dit kan door een vermindering van de tijdelijke werkloosheid en/of de indienstneming van nieuwe werknemers.
De toename van het werkvolume in Q3 2021 ten opzichte van Q1 2021 moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– ten minste 25% bedragen indien de werkgever gemiddeld minder dan 50 werknemers in dienst heeft;
– ten minste 20% (met een minimale stijging van de "totale mu (glob)" van 12,5) als de werkgever gemiddeld tussen 50 en 499 werknemers heeft;
– Ten minste 10% (met een minimale verhoging van de "totale mu (glob)" gelijk aan 100) indien de werkgever gemiddeld 500 of meer werknemers in dienst heeft.
Via deze link vind je de uitleg die ons bezorgd werd door Philippe Hagelstein. Dank daarvoor.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat uw aanvraag voor de exoneratie van de RSZ voor Q 2 en Q 4 2020 en Q 1 en Q 2 2021 uiterlijk op 30 juni 2021 moet zijn ingediend, anders zal je niet van deze sectorspecifieke steun gebruik kunnen maken.

Feedback STAVAZA
Uit de feedback van Professor Molenberghs blijkt duidelijk dat alle cijfers in ons land de goede richting uitgaan. België verbeterd zo ook zijn positie in Europa. Alle maatregelen die zullen gelden om te reizen en zoals we jullie deze week meedeelden zullen ingaan op 1 juli. De overheid wacht ook nog op het overlegcomité van straks en het MB om bepaalde websites aan te passen wat het voor ons vandaag niet evident maakt aangezien potentiële reizigers tegenstrijdige informatie vinden. Deze aanpassingen zouden snel volgen. Aangezien bepaalde stakeholders niet op de afspraak waren blijven nog een aantal vragen openstaan waar we snel antwoord op gevraagd hebben. We houden jullie uiteraard op de hoogte.