UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 4 – 25 januari 2021)

Beste leden,

Vrijdag was een bijzonder geladen dag.

Vanuit de Kabinetten van de Ministers Dermagne en Vandenbroucke mochten we het nieuws ontvangen dat het dossier met betrekking tot de ondersteuning werk waar de Cockpit reeds enkele maanden hard aan werkt werd goedgekeurd. Op de concrete uitwerking en de bijhorende teksten is het nog even wachten, maar dit is opnieuw een belangrijke stap in de ondersteuning van de sector en de overbrugging van deze moeilijke periode die zal gelden voor Q1 en Q2 van dit jaar. Hier is ook een belangrijk opleidingstraject aan gekoppeld om de competenties van de medewerkers te verhogen. Ook hier wordt vooruitgang gemaakt. Het spreekt voor zich dat we jullie hier verder over informeren eens we de concrete teksten ter beschikking hebben.

Diezelfde avond kondigde de regering een reisverbod aan en dit tot en met 1 maart. De maatregel is vanuit het standpunt van de regering en binnen het kader van de volksgezondheid begrijpelijk, maar gezien de vele tegenstrijdigheden moeilijk te vatten. We hebben binnen dit kader dan ook overleg gehad met het Kabinet van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken waarbij we een heel deel concrete vragen gesteld hebben. Alle vragen zijn nog niet beantwoord, maar jullie kunnen de eerste antwoorden reeds terugvinden via deze link. UPAV en VVR hebben steeds gepleit tegen zulk een verbod, omdat het indruist tegen een aantal fundamentele rechten en vrijheden van iedere Belg en Europeaan. Echter, vooral omdat de ervaring leert dat eens deze maatregel er is, deze al te makkelijk verlengd wordt. We refereren hiermee naar ervaringen van vorige zomer waar België als enige land een reisverbod aanhield naar rode zones tot einde september en ook naar bijvoorbeeld de Horeca. We hebben dan ook gereageerd in verschillende media met als boodschap: begrip hiervoor, maar… het moet tijdelijk zijn, huidige ondersteuning moet verlengd worden en extra overbruggingsmaatregelen op maat van de sector dringen zich op.

Deze week werd het overleg met betrekking tot steun en maatregelen voor onze sector dan ook onverdroten verdergezet.

We hadden een goed gevoel tijdens het overleg met de Kabinetten van Dermagne, De Bleeker en Van Peteghem met betrekking tot de voorstellen van een tegoedbonnenfonds en daar bijhorende terbeschikkingstelling om het risico van de tegoedbonnen over een aantal jaren te spreiden. Samen met de kabinetten, de verzekeraars, Assuralia en de reissector werd open gedebatteerd over het plan van aanpak. In aparte werkvergaderingen wordt het geheel verder onderzocht en in detail uitgeschreven om zo tot een werkbare oplossing te komen.

We blijven aandringen op de verlenging van de bestaande maatregelen ter ondersteuningen binnen dit kader was er eveneens contact met het Kabinet Dermagne, met name om snel duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke Werkloosheid vanwege Corona.

Vanuit het Kabinet van Minister Clarinval kwam er op donderdag ook extra nieuws met betrekking tot het overbruggingsrecht. Zijn Kabinet gaat de sociale secretariaten aanschrijven zodat dit overbruggingsrecht vrij is van sociale bijdragen. Je kan er hier meer over lezen.

Ook het dossier van de FSMA met betrekking tot de Richtlijn Betreffende de Verkoop van Verzekeringen als Nevendiensten hebben we niet laten rusten. Achter de schermen heeft Alain Kisiel hier heel wat werk verricht met een goed resultaat. Ook hier kregen we een jaar uitstel.

Link naar de publicatie

HOOFDSTUK 5 (NIEUW)
Wijzigingen van de wet van 6 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie
Art. 24 (nieuw)
In artikel 57, tweede lid, van de wet van 6 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, worden de woorden “twee jaar” vervangen door de woorden “drie jaar”.

Ook voor de verlenging van de Vlaamse steunmaatregelen blijven de contacten lopen. Normaal zouden de finale teksten voor wat betreft de globalisatiepremie vandaag afgeklopt worden. We houden je hiervan op de hoogte.

De werkgroep Economie Brussel is donderdag bijeengekomen om de modaliteiten voor de toekenning van de nieuwe Brusselse steun vast te leggen. Wij wachten op de definitieve tekst om en bezorgen jullie deze eens hij beschikbaar is.

De Tijd geeft regelmatig een neutraal overzicht van de weg naar de vaccinatie. Het geeft mogelijk toch enig perspectief in deze uitdagende periode.

Een speciale dank aan Alain, Inge, Paul, Dirk en Tine voor hun steun, inzichten en eveneens werk achter de schermen die mee leiden tot resultaten.

Je VVR-team