UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 5 – 1 februari 2021)

Beste leden,

De voorbije week is weer bijzonder druk geweest met daarbij overleg met verschillende partijen binnen de sector, met kabinetten en technici binnen het uitwerken van de verschillende dossiers die lopen.

Zondag bevestigde staatssecretaris Eva De Bleeker dat het tegoedbonnenfonds er komt. Zoals we aangaven tijdens ons weekoverzicht is er reeds vergevorderd overleg geweest met de betrokken Kabinetten. Dit overleg wordt uiteraard verdergezet om de omzetting van dit tegoedbonnenfonds waarbij de overheid een ter beschikking stelling voorziet te realiseren. Het is gebaseerd op een win-win-win-win principe:

  • De reiziger kan indien hij het wenst zijn tegoedbon terugbetaald zien.
  • De reisondernemer krijgt meer financiële ademruimte, doordat de som aan tegoedbonnen op 5 jaar kan afbetaald worden aan het fonds.
  • Voor de verzekeraars wordt het risico verminderd door bovenstaande en doordat het risico verspreid wordt over 5 jaar.
  • Voor de overheid is het risico minimaal doordat er een dekking blijft bestaan vanwege de verzekeraars insolventie.

Uiteraard vraagt zoiets wel heel wat werk juridisch/technisch zodat alles helder en transparant kan verlopen. Naast dit luik blijven we met de overheid het geheel van B2B-vouchers, kredietlijnen en tegoeden bij binnen- en buitenlandse leveranciers bespreken om hier ook een oplossing voor te vinden. Deze gesprekken lopen ook.

Deze oplossing is een belangrijke stap aangezien de banken naar onze sector toe minder flexibel zijn.

De Sociale Commissie vond deze week ook plaats. Hier werd heel wat besproken met betrekking tot het IPA. Daarnaast was voor ons als sector duidelijk een van de belangrijkste zaken de verlenging van de tijdelijke werkloosheid vanwege corona.

De groep van 10 heeft een principieel akkoord om de tijdelijke werkloosheid vanwege Corona te verlengen voor zwaar getroffen sectoren tot en met einde juni. Een en ander moet door de regering nog worden afgeklokt, maar dit zou normaal een van de komende dagen/weken moeten gebeuren. De regering had aangekondigd dat ze de ondersteunende maatregelen per kwartaal zou evalueren en dan bekijken welke ze zouden laten verder lopen en welke men zou afbouwen.

De Cockpit had deze week opnieuw overleg met het Kabinet Dermagne en Vandenbroucke met de betrekking tot de praktische uitwerking voor de ondersteuning werk. De teksten worden vandaag op de Kern besproken om nadien naar de Beheersraad van de RSZ en de Raad van State te gaan om deze te laten evalueren. Nadien moet het geheel het Parlementair proces volgen. We hopen dus tegen begin maart alles rond te hebben.

De lobbying met de bankensector levert eindelijk zijn resultaten op. Febelfin heeft bevestigd dat er een nieuwe uitstel aflossing kapitaal komt en dit tot en met 30 juni van dit jaar. De finale teksten zouden vandaag ook verschijnen. https://www.febelfin.be/nl/press-room/financiele-sector-komt-ondernemingen-tegemoet-met-extra-engagementen

Het Directiecomité sectoren vergaderde vandaag ook rond 3 thema’s.

  • IPA
  • Corona
  • Relance

Voor wat betreft de Vlaamse Maatregelen zijn de teksten betreffende de globalisatiepremie ondertussen publiek. De vraag van heel wat van jullie met betrekking tot het minimaal aantal werknemers werd in de finale teksten aangepast. De steunmaatregel blijft echter rekening houden met de reeds verkregen steun wat ervoor zorgt dat deze niet steeds toegankelijk is.

Vandaag ligt de verlenging van het Vlaamse Beschermingsmechanisme opnieuw op tafel. Gezien de omstandigheden hebben we er goede hoop op dat deze zal verlengd worden. Zodra we hier nieuws over hebben zullen we jullie hier dan ook meteen over informeren.

Vandaag stond ook nog een vergadering met het kabinet Trachte op de agenda in verband met de aangekondigde steunmaatregel van het Brussels Gewest. De gebudgetteerde enveloppe werd voorgesteld alsook de uitgangspunten voor de berekening. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal concrete vragen uit de sector te stellen en deden een aantal voorstellen. We volgen de zaken verder op en vanaf de finale teksten beschikbaar zullen zijn, zullen we jullie hierover informeren.

Jouw VVR-Team