UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 8 – 22 februari 2021)

Beste Leden,

Naar aanleiding van de tussenkomst van de Raad van State werd het voorstel tot loonsubsidie voor onze sector die beloofd werd door Minister Dermagne jammer genoeg verworpen op basis van een bevoegdheidsconflict. Noteer dat in juli vorig jaar, wanneer we met dit voorstel naar het bevoegde kabinet stapten, het kabinet de regio’s hierover aansprak en zij dit hebben afgewezen en aangegeven dat men op federaal niveau een oplossing moet zoeken. Dat wil niet zeggen dat we bij de pakken zijn blijven zitten. Er wordt nu met de bevoegde kabinetten gekeken of deze steun alsnog via de RSZ gecompenseerd kan worden. Hiertoe vond er gisteren een uitgebreid overleg plaats.

De federale regering heeft hier vandaag reeds een principieel akkoord over bereikt zodat de teksten uitgewerkt kunnen worden. Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring in de volgende fases en door het parlement hopen we zo tot een werkbare oplossing te komen. We blijven hier achter aan gaan en houden jullie op de hoogte van het verdere verloop.

Het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen werd door het kabinet van Minister Clarinval bevestigd tot en met einde maart. Hij houdt de deur open voor een verdere verlenging tot en met einde juni, echter, men wil dit maar stap per stap in functie van de evolutie bevestigen. Het spreekt voor zich dat we dit dossier eveneens verder opvolgen en jullie hiervan informeren.

Voor wat betreft het tegoedbonnenfondslopen de werkzaamheden richting oplossing ondertussen verder. Binnen dit kader ontving iedereen de vraag van de FOD om in detail te rapporteren zodat men opnieuw een correct beeld heeft van het benodigde bedrag. We vragen met aandrang dat iedereen dit binnen de gestelde deadline doet zodat men hier concreet mee verder kan. We verwijzen hiermee naar onze eerdere D-vram hierrond.

Los van het crisismanagement en de politieke onderhandelingen meldden heel wat leden ons dat Caractère klantengegevens onrechtmatig gebruikte. We hebben hier op gereageerd en hen gevraagd om deze actie onmiddellijk stop te zetten en het dossier doorgegeven aan Gegevensbeschermingsautoriteit. Caractère reageerde ondertussen reeds en heeft aangegeven deze actie te stoppen.

Vandaag vindt dan weer het Overlegcomitéplaats. Zoals jullie in de media hebben kunnen lezen verzetten UPAV en VVR zich blijvend tegen een reisverboden reiken we alternatieven aan om veilig te kunnen reizen. Ook Europa zet druk op onze regering om dit reisverbod op te heffen. We kijken uit naar de resultante van het overleg van vandaag al moeten we in alle eerlijkheid meegeven dat er waarschijnlijk weinig versoepelingen zullen toegekend worden.

Voor wat betreft de “Coronapaspoort” komt er eveneens ook eindelijk beweging op Europees niveau. Men zou er blijkbaar een akkoord gevonden hebben zodat er voor de zomer een digitaal vaccinatiepaspoort zou komen. Het spreekt voor zich dat dit een Europees en bij voorkeur internationaal bewijs van vaccinatie noodzakelijk is om opnieuw vlot te kunnen reizen. We blijven echter pleiten voor een dubbele strategie waarbij men reizen toelaat mits testen bij vertrek en testen bij aankomst; Hiervoor gebruikt men bij voorkeur de antigen-testen (de zgn. sneltesten) zodat men gericht en adequaat kan opvolgen en zodat reizen opnieuw vlot en veilig mogelijk wordt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). De reiskantoren werden opgenomen in de lijst van gesloten ondernemingen. Deze premie, die tot 5.000 euro kan bedragen, is voortaan beschikbaar en kan je aanvragen tegen uiterlijk 25 maart 2021.

De premie kan je aanvragen via volgende link. De details over deze steunmaatregel lees je hier, gepubliceerd in het BS op 24 februari laatstleden.

Opmerking: deze nieuwe steunmaatregel heeft niets te maken met de andere reeds aangekondigde steunmaatregel Tetra genaamd (premie tussen 5.000€ en 36.000€), waar we de modaliteiten en finale teksten nog afwachten. Zie persbericht over de Tetra premiestelstel.

Jouw VVR-Team