UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 9 – 1 maart 2021)

Beste leden,

Na het overlegcomité van vorige week waar beslist werd geen beslissingen te nemen, hebben wij de verschillende ministers opnieuw aangeschreven met het oog op een exit-plan voor onze sector waarbij wordt gekeken naar timing, reizen binnen Europa maar eveneens buiten Europa.

Staatssecretaris belast met de relance, meneer Dermine, reageerde snel om binnen het kader van het herstelplan aan tafel te gaan zitten.

Afhankelijk van de aankondigingen van vanavond zullen we onze focus richten op bepaalde kabinetten om deze dossier allemaal op de agenda te houden. Het betreft de kabinetten van minister Verlinden (Binnenlandse Zaken) evenals de kabinetten van de ministers Dermagne, Wilmes en De Croo.

Op het regionale vlak werden ook een aantal zaken bevestigd. Voor wat Brussel betreft, zal men de aanvraag voor de Tetra-steun tegen einde maart kunnen indienen. Tijdens een onderhoud deze week vroegen we hen naar een budget dat de Brusselse reisbedrijven ter beschikking zouden kunnen krijgen om zich volledig in het digitale tijdperk te begeven. Hier wordt dan ook verder aan gewerkt.
Er wordt met hen ook gekeken naar extra opleidingen, naast het traject CEVORA en specifiek voor Brusselse bedrijven zodat iedereen zijn competenties verder kan verhogen om er bij de herstart sterker dan daarvoor opnieuw te staan.

In Vlaanderen is de verlenging van het Beschermingsmechanisme ondertussen bevestigd.

Wij blijven erop aandringen dat het reisverbod uiterlijk op 1 april wordt opgeheven en dat we zicht krijgen op de Paasvakantie, de meivakanties en de zomer. Niet enkel voor reizen binnen Europa, maar eveneens voor reizen buiten Europa.
We vragen reeds geruime tijd het invoeren van de sneltesten (antigentesten) om zo quarantaine te kunnen vermijden wanneer de uitslag hiervan negatief is.
We dringen verder aan dat een onderscheid wordt gemaakt tussen vakantiereizen/pakketreizen die worden verkocht door professionals die rekening houden met alle geldende maatregelen, de reizigers hierover informeren en hier de overheid helder en transparant kunnen over informeren.

Het idee van de digitale paspoort wordt op 17 maart op Europees niveau opnieuw besproken. Het spreekt voor zich dat het bewijs van vaccinatie dat Europees erkend is en bij voorkeur ook Internationale erkenning krijgt is een belangrijke wissel op de toekomst. Echter, het tijdschema voor de uitvoering ervan, gelinkt aan de timeline van onze vaccinatiestrategie helpt ons niet op korte termijn, we hebben andere oplossingen nodig. Daarom blijft een parallelle strategie van testen voor vertrek en bij retour belangrijk om zo reizen voor iedereen snel opnieuw mogelijk te maken.

Tenslotte wijzen wij nogmaals op de ongelijke steun tussen de regio's en op de steun die niet in verhouding staat tot de reële behoeften.

Daarnaast hebben we de voorbije week uiteraard ook verder gewerkt aan een aantal lopende projecten die ook gelinkt zijn aan de relance, maar die reeds liepen binnen het kader van ons beleidsplan.

We hadden een vergadering met het IT-bedrijf dat het BTA-platform heeft opgezet, zodat we dit kunnen gebruiken als onderdeel van het opleidingsplan voor 2021. Het is de bedoeling dat dit platform door UPAV en VVR wordt gebruikt. Daarom moet het uiteraard worden vertaald en verbeterd. Een vergadering van de raad van bestuur van BTA die gepland staat voor aanstaande donderdag zal zich hier eveneens over buigen.

Tijdens het maandelijkse overleg met UPAV-VVR en TUI besproken we de lopende zaken.
TUI heeft meteen ook duidelijkheid gegeven betreffende hun nieuwe insolventieverzekering bij IPP/Liberty, een Luxemburgse verzekeraar.
Deze wordt wel degelijk erkend door de NBB en FSMA. Hiermee wordt dus een helder antwoord gegeven op vragen die vanuit de sector leefden.
Ook de verschillende lobby-trajecten werden tegen het licht gehouden om te bekijken waar we mekaar kunnen versterken. Gezien de impact van een speler als TUI kan dit sommige dossiers zeker kracht bijzetten. Anderzijds is het ook duidelijk dat bepaalde trajecten, die specifiek voor onze leden van belang zijn hun eigen weg moeten blijven kennen.

Binnen het kader van de bestaande conventies met CEVORA werd tijdens een vergadering het opleidingsplan 2021 besproken. Sébastien (VVR) is verantwoordelijk voor het projectmanagement vanuit de koepel UPAV-VVR en Johanna trekt het bijkomende communicatieplan. Binnen enkele weken zullen de opleidingen dan ook opengezet worden voor alle professionals binnen onze sector met het oog op de relance en het verhogen van onze competenties. (zie ook het luik Brussel hierboven)

Vanuit verschillende leden ontvingen we enkele concrete vragen op dewelke we uiteraard graag antwoord bieden. We plannen daarom volgende week woensdag 10 maart om 1400 een virtuele sessie waarin we deze vragen beantwoorden en de lopende trajecten verder toelichten. Inschrijven kan via deze link.

Jouw VVR-Team