Verlenging van de overbruggingslening voor bedrijven getroffen door de oorlog in Oekraïne

De overbruggingslening bood liquiditeitssteun aan ondernemingen getroffen door Covid-19. De Vlaamse Regering verlengt de overbruggingslening in het kader van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 augustus 2022 kunnen ondernemers getroffen door de oorlog deze lening aanvragen. Zo kunnen zij hun facturen blijven betalen en hun investeringen op peil houden in deze onzekere tijden.

Voor zware impact van Covid-19

Via de overbruggingslening konden kleine- en middelgrote bedrijven leningen aangaan tot respectievelijk € 200.000 en € 400.000 aan een rentevoet van 1%. Op deze manier gaf de Vlaamse Regering liquiditeitssteun aan bedrijven die hier nood aan hadden door de Covid-19-crisis. Hiertoe was € 100 miljoen voorzien. Dat kmo’s dit instrument belangrijk vonden, bewijzen de cijfers op 1 juli dit jaar: 1.018 leningen werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 100,27 miljoen.

Tot en met 15 juni 2022 konden bedrijven in het kader van de coronacrisis deze steun aanvragen. Dit werd nu verlengd tot 15 december, of tot de uitputting van de voorziene middelen.

Oorlog is nieuwe schok voor economie

Maar ondertussen kreeg de wereldeconomie al een volgende grote schok te verwerken. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne laat zich wereldwijd en doorheen alle sectoren voelen. De sterk gestegen energie- en grondstofprijzen, die via de loon-prijsspiraal ook de loonkosten doen toenemen, vormen een grote uitdaging voor onze Vlaamse kmo’s.

€ 200 miljoen budget voor impact oorlog op ondernemers

Om onze bedrijven te ondersteunen om zich door deze moeilijke periode te slaan, besliste de Vlaamse Regering om dezelfde overbruggingslening verder te zetten voor ondernemingen die hinder ondervinden door de oorlog in Oekraïne. Reeds op 25 maart verdubbelde de Regering het beschikbare budget van € 100 naar € 200 miljoen.

Aanvraag mogelijk vanaf 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 (om 12.00 uur) kan deze overbruggingslening aangevraagd worden. Zo kunnen ondernemers hun facturen blijven betalen en hun investeringen op peil houden in deze onzekere tijden. De rente bedraagt 1,5%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000.

Link aantonen met oorlog

Kmo’s die een aanvraag indienen, moeten kunnen aantonen wat de link is tussen de lening en de oorlog in Oekraïne, zoals sterk gestegen elektriciteitskosten. Aanvragen kan tot en met 15 december 2022 (12.00 uur), tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

Info en voorwaarden van de overbruggingslening
Aanvraagprocedure

(Bron: VLAIO)


E-vram 2022-41 (1 september 2022)