Collectieve Verzekering Calamiteiten is een feit.

Het is niet zonder enige trots dat de VVR/VVRO kan melden dat de Collectieve Verzekering Calamiteiten een feit is. Samen met partners Circles Group en AXA wordt op deze manier een antwoord gegeven op de grote vraag van de leden die een oplossing zochten om zich tegen het risico, dat door de wetgever op basis van de Pakketreizenwet (PRW) gecreëerd werd, in te dekken.

Door de wet van 21 november 2017 betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen en Reisdiensten, beter gekend als de Pakketreizenwet (PRW) werden de verantwoordelijkheden van de organisator door de wetgever uitgebreid.

Het betreft ondermeer artikel 39 van de Pakketreizenwet (PRW) dat stelt dat indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan gezorgd worden voor de terugkeer van een reiziger, zoals voorzien in de Pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. Maar ook annulering ingevolge onvoorziene en buitengewone omstandigheden, zowel door de reiziger als door de organisator zelf,  worden gedekt.

Een oplossing zoals in Nederland met een fonds bleek onder de Belgische wetgeving niet tot de mogelijkheden te behoren, dus moest men op zoek naar een verzekeraar die mee in het verhaal wilde stappen. Een niet zo eenvoudige onderneming aangezien de door de wetgever gecreëerde situatie nieuw is en er dus ook geen historiek bestaat.   Op 1 juli 2018 ging de Pakketreizenwet (PRW) dan ook in voege.   Achter de schermen werd ondertussen naarstig verder gewerkt om op basis van relevante data, hiervoor werd voornamelijk naar Nederland gekeken, een antwoord te bieden. Met deze aankondiging van de Collectieve Verzekering Calamiteiten krijgen de VVR en VVRO-leden hier nu een oplossing aangereikt.