Persbericht: 20 jaar Garantiefonds – 19 mei 2016

Ter gelegenheid van haar 20 jaar bestaan heeft het Garantiefonds een mooie brochure uitgegeven. Dat is dan ook de enige positieve omschrijving wat dit document verdient. De historiek van de reissector die er werd in opgenomen is onvolledig en op veel punten onjuist. Wel slaagt men er in om nergens de VVR te vermelden.  Het is een echte krachttoer om een beroepsvereniging te negeren die gedurende meer dan 40 jaar een bepalende rol heeft gespeeld in dit land en die niet alleen een promotor was van het idee van een garantiestelling maar ook een stichter van het Garantiefonds.

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om een aanvulling te brengen op de brochure van het Garantiefonds:

1979
Een garantiestelling van de door de reiziger betaalde reissommen wordt voor het eerst in verschillende vergaderingen van de raad van bestuur van de VVR aangebracht door de toenmalige algemene secretaris, Willy-Paul Carlier, toen zaakvoerder van het reisbureau en busbedrijf De Blauwe Vogel.

1982, februari
ABTO (belangenvereniging van touroperators) wijst zowel de Geschillencommissie als een Garantiefonds (beide voorstellen van de VVR) officieel en categoriek af.

1986, oktober
Voor het eerst verklaart de toenmalige unitaire beroepsvereniging, UPAV/BBR, de oprichting van een Garantiefonds bespreekbaar.

1990, oktober
In het congres van de VVR te Brugge wordt als thema de garantiestelling in het licht van het ontwerp van E.U. richtlijn pakketreizen gekozen.

1992, juli
De ganse reisbureausector verklaart zich akkoord met het principe van een Garantiefonds. Een werkgroep bestaande uit Antoon van Eeckhout (VVR), Jean Helft (UPAV-Transamerica) en Luc Van Geluwe (ABTO-Sunair) bereidt het dossier voor.

1992, 17 september
Gerard Brackx wordt voorzitter van de Gemengde werkgroep Garantiefonds waar alle beroepsverenigingen uit de reisbureausector aan deelnemen.

1994, 13 januari
De vereniging zonder winstoogmerk Garantiefonds Reisgelden wordt opgericht met als stichtende leden: ABTO touroperators), BTO (zakenreisbureaus , FBAA (autocaristen), UPAV (Franstalige reisbureaus) en VVR (Vlaamse reisbureaus) en als waarnemend lid Toerisme Vlaanderen.

1995, 14 januari
De Onderlinge verzekeringsvereniging Garantiefonds wordt opgericht met als stichters (in alfabetische volgorde) ABTO, BTO, FBAA, UPAV en VVR.

1996, 20 mei
De vzw Garantiefonds Reisgelden wordt, ondanks tegenkanting van de VVR, ontbonden.

1996, 17 september
De o.v.v. Garantiefonds Reisgelden wordt erkend als verzekeraar.

1997, 1 december, Vlaamse Solidariteit Reisgelden
De VVR komt met een alternatief voor het Garantiefonds: met name een groepsverzekering financieel onvermogen (toen in samenwerking met Gerling Konzern, later met “De Europese”, vanaf 1 januari 2016 met Amlin). De VVR stapt dan ook op als stichtend lid van het Garantiefonds.

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus is met haar meer dan 600 leden de voornaamste beroepsvereniging van de reissector.

Antoon Van Eeckhout
Voorzitter – woordvoerder VVR
Tel. 050.250060
vvr@vvr.be – www.vvr.be