Gewezen Ere VVR-bestuurder Freddy Van Gaever overleden

Freddy Van Gaever was bestuurder van de VVR van 1993 tot 2002. Hij zag het levenslicht in Berchem op 19 juni 1938. Na zijn middelbare studies ging hij naar het UFSIA (toen St. Ignatius) waar hij het diploma van licentiaat in de handels- en maritieme wetenschappen behaalde. Op 53-jarige leeftijd verwierf hij aan het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek nog een master in tourism.

vangaever

In 1963 startte hij Freddytrans op. Vanuit dit transportbedrijf kwam hij in contact met de luchtvaart en op 1 juni 1966 werd hij directeur van Delta Air Transport (DAT), dat hij tot grote bloei bracht. Aan dit succes kwam in 1974 abrupt een einde wanneer de bepalende aandeelhouders (CMB, Generale Maatschappij) voor rekening van Sabena, DAT kortwiekten. Van Gaever pikte dit niet en nam ontslag.

Merkwaardig detail: het is DAT, die na het faillissement van Sabena, werd herdoopt tot Brussels Airlines. Van Gaever loog dus niet, wanneer hij fintjes voorhield dat hij nog directeur van (de voorganger) van Brussels Airlines was geweest.

Na zijn DAT periode was Van Gaever actief in verschillende bedrijven, voornamelijk in de vervoersector (Onatra, DHL, EAT, IPEC, Transavia, enz.) maar hij trad ook op als crisismanager bij PMU en Berchem Sport.

Freddy bleef echter maar dromen van een luchtvaartmaatschappij met haar basis in Antwerpen. In maart 1989 richtte hij hiervoor Frevag Airlines op maar, niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, stootte hij op grote tegenstand bij de Regie van Luchtwegen. Maar niets kon hem stuiten! In februari 1992 werd de Vlaamse Luchtvaartmaatschappij (VLM) gesticht met een kapitaal van 250.000 €. Een luchtvaartmaatschappij is echter een dure bedoening. In juni 1993 kwamen er nieuwe aandeelhouders en in september 1996 verwierf de Nederlander Jaap Rosen Jacobson de meerderheid en later wisselde de maatschappij steeds opnieuw van eigenaar.

De jaren 2001 en 2002 zijn voor Freddy Van Gaever vermoedelijk de boeiendste van zijn leven geweest. Met een beetje leedvermaak zag hij zijn jarenlange voorspelling, het faillissement van de staatsmaatschappij Sabena, bewaarheid en onderkende meteen de kansen om een andere droom, een intercontinentale luchtvaartmaatschappij, te realiseren.

In januari 2002 richtte hij V(an) G(aever) Airlines op. Maar opnieuw staken zijn vijanden stokken in de wielen. De vlieglicentie bleef maar aanslepen, de kosten liepen op en uiteindelijk moest hij zijn ziel aan de duivel, in dit geval Tony Gram, verkopen. VG Airlines werd omgedoopt in Delsey Airlines en Freddy werd vervangen door een stelletje incompetente managers. Het roemloos einde lag dan ook voor de hand. VG/Delsey Airlines legde de boeken neer op 2 november 2002.

Als zakenman heeft Van Gaever zich altijd ver van de politiek gehouden alhoewel zijn Vlaamse sympathieën duidelijk waren. In 2004 outte hij zich als een Vlaams Blokker en werd verkozen in het Vlaams Parlement, later werd hij nog senator en hij was ook actief in de gemeentepolitiek.

In de reisbureausector nam Van Gaever in 1989 Jumbo Reizen in Deurne over. In 1993 werd hij verkozen tot bestuurder bij de VVR en vanaf 1998, nadat Jumbo Reizen werd verkocht aan Jacobson, zetelde hij er namens VLM, die geassocieerd lid was. Acht jaar lang boeide en verraste hij ons, niet alleen met zijn enorme kennis van de luchtvaart, met zijn spreekwoordelijk gezond verstand en scherp doorzicht maar ook met zijn eindeloze humoristische verhalen. Dat wij dezelfde story bij herhaling moesten aanhoren, vergaven wij hem graag. Iedere versie was immers verschillend.

Van Gaever was uitermate verstandig, dikwijls geniaal in het onderkennen van opportuniteiten maar ook soms onbegrijpelijk naïef. Hij veronderstelde altijd dat een idee dat goed was zondermeer door alle betrokkenen zou worden aanvaard en gesteund. Verborgen agenda’s en achterbaks gekonkel was hem totaal vreemd.

Wij hebben elkaar talloze malen ontmoet, meestal in de betere restaurants. Maar telkens opnieuw werden de borden koud, want Freddy was een man met passie, en steeds opnieuw ging hij er voor! Niemand kon en mocht aan zijn overtuigingskracht ontsnappen.

Als er een hemel is, dan is Freddy er ongetwijfeld heengevlogen!

Antoon van Eeckhout