VVR en de pas goedgekeurde nieuwe wet i.v.m. de verkoop van pakketreizen

VVR en de pas goedgekeurde nieuwe wet i.v.m. de verkoop van pakketreizen

De nieuwe Wet betreffende de verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangement en Reisdiensten maakt het de reisagent niet makkelijker en legt vooral nieuwe administratieve verplichtingen op. Bovendien wordt de reisagent nu ook verplicht om in bepaalde gevallen de eerste drie overnachtingen voor zijn/haar rekening te nemen wat dus ook extra financiële verplichtingen met zich meebrengt. De wet versterkt ondanks alles nogmaals de positie van de onafhankelijke reisagent. Hij/zij is en blijft de enige die 100% zekerheid biedt.

“De onafhankelijke reisagent is de enige die 100% zekerheid biedt”

Koen van den Bosch, CEO VVR: “Op het internet moet alles binnen de 24 uur gebeuren, zoniet valt de boeking van de consument niet onder de bescherming van de wet”. 

Het zou gezond zijn om de consument dan ook eerlijk en open te informeren over dit geheel. Daar waar men aangeeft dat het internet nu ook onder deze regelgeving valt, is net iets te kort door de bocht. In de communicatie van het kabinet geeft men terecht aan dat indien de eerste boekingsite de naam, het e-mailadres en de betalingsgegevens van de reiziger overmaken aan de tweede dienstverlener, beschouwt de nieuwe wet dit als een pakketreis. Het bedrijf achter de eerste website wordt dan gezien als reisorganisator die aansprakelijk is voor het hele pakket.

Een belangrijke sleutel hierin is echter de timing, waarbij alles binnen de 24 uur dient te gebeuren. In de communicatie die de markt werd ingezonden, ontbreekt net deze informatie, echter, ze is kritisch voor de bescherming van de consument. Internetspelers kunnen dus heel eenvoudig hun algoritmes aanpassen waarbij men het aanbod pas na 24 uur gericht doorzendt en zo ontsnapt men op een vrij eenvoudig manier aan de nieuwe wet.

De nieuwe wet is dan ook geen Belgisch initiatief. Ze volgt op een Richtlijn die door Europa werd opgelegd en waarbij België samen met nog zes andere landen tegenstemde, net omdat de consumentenbescherming niet optimaal is en het beoogde level playingfield niet bereikt werd. De internetspelers kunnen nog steeds makkelijk ontsnappen. Ook de airlines die op hun website andere reisdiensten aanbieden, voldoen vandaag niet.

De recente gebeurtenissen zoals het faillissement van Air Berlin en Monarch Airlines getuigen nog maar eens dat er een grote nood is aan een beter en gezonder beheer. Idealiter legt men de Airlines een verzekering Financieel Onvermogen op, net zoals dat voor de reisagenten reeds het geval is. Ook de hele situatie waarbij Ryanair massaal vluchten schrapte en reizigers in de kou liet staan is niet goed voor het imago van de sector. Ondanks het feit dat de impact voor de betrokken maatschappij blijkbaar minimaal is (slechte publiciteit is eveneens publiciteit) bleven heel wat reizigers in de kou staan. Voor een deel onder hen die via die reisagenten reserveerden werd een oplossing gezocht en gevonden. Dit viel reeds onder de bijstand en informatieverplichting van de reisagent binnen het kader van de bestaande wetgeving. Ook hier blijft dus een ‘gap’ bestaan.

“Ook retailers die cadeauboxen met een combinatie aan reisdiensten verkopen, zullen moeten voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe wetgeving”

Ook de “Cadeauboxen” die een combinatie van reisdiensten aanbieden, vallen nu onder deze nieuwe wetgeving. Ironisch, aangezien dit proces enkele jaren geleden als de trigger werd gezien om de licentie in Vlaanderen af te schaffen. Met andere woorden, de vele spelers die zulke boxen aanbieden zullen zich in regel moeten stellen, een verzekering financieel onvermogen afsluiten en de pre-contractuele en contractuele verplichtingen die de wet voorziet, respecteren. De vraag is of deze retailers hier reeds van op de hoogte zijn.

Conclusie

“Goede informatie en goede afspraken zorgen voor tevreden klanten. Door in de wet een aantal zaken vast te leggen waarover de reiziger moet worden ingelicht, vermijden we dat hij voor onaangename verrassingen komt te staan”, geeft het kabinet van de bevoegde federale minister, Kris Peeters, terecht aan.  “Het is dan ook belangrijk dat dit geheel transparant gebeurt. Het zou eveneens gezond zijn om mee na te denken hoe we zoiets voor de klant/reiziger zichtbaar kunnen maken. Het “Label” waar de Waalse regering vandaag aan meewerkt, zowel op vlak van ontwikkeling als financieel, zou navolging mogen kennen in Vlaanderen. Bij voorkeur wordt een en ander zelfs nationaal afgestemd zodat het voor de consument transparant zou zijn.

De conclusie blijft wat ze is. De onafhankelijke reisagent biedt vandaag als enige 100% zekerheid en 100% vrije keuze voor de klant. Hij/zij vertrekt vanuit de klant en zal zo op een zeer transparante manier een reisaanbod voorstellen.

Als vakverenigingen ontwikkelen we vandaag verschillende trajecten om onze leden hier maximaal in te ondersteunen. We werken aan opleidingstrajecten, tools, verzekeringsoplossingen enz… om ervoor te zorgen dat onze leden hun focus blijven behouden waar ze deze moeten houden. 100% aandacht voor hun klanten, de goed beschermde en omkaderde consumenten,” aldus Koen van den Bosch.