Home > Over VVR

Over VVR

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 8 oktober 1975 op initiatief van Antoon Van Eeckhout.

Ondanks (volgens sommigen dankzij) een slagvaardige opstelling en de uitbouw van een sterk dienstencentrum groeide de VVR uit tot de belangrijkste beroepsvereniging van de sector met meer dan 600 leden.

De VVR bezit internationale erkenning als werkend lid van de UFTAA (United Federation of Travel Agents Associations). Door dit lidmaatschap vertegenwoordigt de VVR exclusief de ganse Belgische reisbureausector op mondiaal vlak.

De VVR is erkend door de ministers van toerisme, cultuur, verkeer en middenstand.

De VVR verdedigt de belangen van het beroep in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder bij alle instanties.

Diensten

De VVR is erkend door de ministers van toerisme, cultuur, mobiliteit en middenstand. Wij worden voor problemen die ons aanbelangen, niet alleen geconsulteerd door hoger genoemde departementen, maar hebben ook contact met de ministeries van financiën, buitenlandse betrekkingen, economische zaken en onderwijs.

Wij zetelen in diverse organen o.a. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen, Vlaams instituut voor zelfstandig ondernemen, IATA-agency programme joint council, enz.

De VVR is, als enige Belgische beroepsvereniging, lid van de UFTAA (United Federation of Travel Agents Associations), de wereldwijde organisatie voor reisagenten.

Wij verdedigen de belangen van het beroep in het algemeen en die van onze leden in het bijzonder, bij alle instanties en verder op o.m. volgende terreinen :

ADVIESBUREAU: de VVR stelt een adviesbureau ter beschikking dat u kan bijstaan bij uw commerciële problemen  die de bevoegdheid van de vereniging overschrijden.

ARBITRAGE : de VVR bemiddelt in geschillen tussen collega’s onderling en met leveranciers.

AUTOMATISERING: de VVR introduceert u bij een gespecialiseerd adviesbureau dat u kan begeleiden bij de modernste beheerstechnieken.

BEDRIJFSINFORMATIE: onze informatiedienst vertelt u (confidentieel) alles over verdachte klanten en leveranciers.

CONGRESSEN: de VVR organiseert, minstens om de drie jaar een eigen internationaal congres.

FISCALITEIT/BTW: de VVR helpt en adviseert bij betwistingen met deze instanties.

GESCHILLENCOMMISSIE: de VVR ligt aan de basis van de Geschillencommissie en heeft medebeslissende  stem in bestuur en werking.
Wij vertegenwoordigen de sector in het rechtsprekend Arbitraal College.

ILLEGALE VERKOOP: de VVR beteugelt, met alle middelen, verkoop of bemiddeling door niet-bevoegden,  dient klachten in, voert processen, eist dwangsommen.

INDIVIDUELE BIJSTAND: de voornaamste opdracht van de VVR is en blijft de individuele bijstand in elk economisch, sociaal of persoonlijk probleem dat u kan overkomen.

INFORMATIE: de VVR beschikt over een enorme documentatie i.v.m. de reisindustrie.
Samen met een databank staat deze ter beschikking van de leden.

INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING: de VVR is lid van de “United Federation of Travel Agents Associations” (UFTAA/FUAAV),  een door de UNO erkende mondiale vertegenwoordiging van het beroep.

JURIDISCHE DIENST: onze juridische dienst beschikt over de beste specialisten i.v.m. rechtspraak in onze sector.
Gratis en deskundig juridisch advies bespaart u een veelvoud van uw lidgeld.

LOONSCHALEN: de VVR publiceert en interpreteert de loonschalen die betrekking hebben op ons beroep.

MODELCONTRACT: de VVR streeft naar eenvormige contracten, formulieren en algemene verkoopsvoorwaarden.
In de relatie met de klanten resulteerde dit in een modelcontract en algemene voorwaarden.

OPLEIDING: de VVR adviseert de onderwijsprogramma’s die toerisme tot voorwerp hebben.
In ons eigen “Instituut voor de Reisagent” worden tal van praktische cursussen georganiseerd.

PLICHTENLEER: VVR interpreteert de plichtenleer en licht toe wat mag en niet mag in uw relaties met klanten, leveranciers en collega’s.

PROFESSIONELE UITGAVEN: De VVR geeft de “Structuur van de Reisindustrie” en het “Vademecum voor de Reisagent” uit.
Dit zijn standaardwerken voor de reissector en onmisbare instrumenten bij het beheer van uw bedrijf.

PUBLIC RELATIONS: de VVR vertegenwoordigt “het beroep” t.o.v. de media en probeert ons “imago” te verbeteren.

SAMENWERKING: de VVR stimuleert commerciële samenwerking onder reisagenten.

SCHULDVORDERING: de VVR helpt bij het incasseren van moeilijke vorderingen.

TUCHTCOLLEGE: de VVR beslecht op een dwingende wijze geschillen tussen leden.

VLAAMSE SOLIDARITEIT REISGELDEN (VSR): de VVR bemiddelt bij een groepsverzekering (inbegrepen in het lidmaatschap) voor de verplichte verzekering financieel onvermogen (artikel 36 reiscontractenwet).

WETGEVING: de VVR bestudeert de wetten en decreten die ons beroep aanbelangen en benadert de politici om de wetgeving betreffende ons beroep evenwichtig op te stellen.

Vertegenwoordiging

De VVR is als rechtspersoon of via haar bestuurders en/of adviseurs, vertegenwoordigd in of heeft allianties met:Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen

Raad van bestuur

De Raad van bestuur komt om de 2 maanden bij elkaar.
Eenmaal per jaar nodigen wij alle VVR-leden uit voor de statutaire algemene vergadering waar o.a. de verkiezing van de bestuurders plaatsvindt.

Voorzitter
Luc Demuynck – Penta Reizen, Izegem

Erevoorzitters
Walter Raspoet
Gielens Guido (+)

Gedelegeerd Bestuurder
Koen van den Bosch – Your Wow, Mechelen

Penningmeester
Antoon Van Eeckhout – Belfort Reizen, Brugge

Algemeen Secretaris
Bart De Baere – DB Consult, Brugge

Raad van bestuur 
Luc De Schryver – Bornem Travel, Bornem
Annick Desmet – Reizen Van Renterghem, Brugge
Dirk De Waegeneire – Adagio Tours, Heusden
Olivier Meyskens – Event Masters, Willebroek
Dorine Naeye – DN Travel and Events, Antwerpen
Stephanie Sap – Perlan, Deinze
Ludwig Töpke – Globus Reizen, Merelbeke
Koen Van Hauwermeiren – Safari Consulting, Lokeren
John Van Wulpen – Selectair, Vilvoorde
Pieter Weymans – Sherwood Consult, Gent

Waarnemer
UPAV
Fien De Baere, Office Manager

Geassocieerde vereniging
Vereniging Vlaamse Reisorganisatoren – VVRO
Voorzitter: Antoon Van Eeckhout
Secretaris-generaal: Luc Demuynck
Bestuurders: Bart De Baere, Koen van den Bosch, Koen Van Hauwermeiren

Geassocieerde bedrijven
Belfort Travel
Soras (automatisatie)
DB Consult
European Training and Education Center for Travel Agents (ETECTA)
Instituut voor de Reisagent

Adviseurs
Karel De Meulemeester – algemeen advies
Adviesbureau Van Eeckhout – logistiek
Mr. Fred Van Bellinghen – extern juridisch adviseur

Medewerkers
Fien De Baere, Office Manager
Hannes Dendooven, Administratief medewerker

Geschiedenis

UTO aims to give agents better deal – 1974 (pdf)
Travel Trade Gazette
1st year – N° 7 – June 21, 1974

Het grote TV-debat – 1979 (pdf)
Travel Expres 2 – 1979

Harde woorden op het eerste VVR-congres – 1980 (pdf)
Travel Express 10 – 1980