Home > hrzkmo

hrzkmo

Verplicht gebruik van e-facturering

In het kader van de verplichting om voor overheidsopdrachten e-facturatie te gebruiken, heeft de FOD Beleid en Ondersteuning enkele video’s en websites met uitleg beschikbaar gesteld.

Verplicht gebruik van e-facturering

In het kader van de verplichting om voor overheidsopdrachten e-facturatie te gebruiken, heeft de FOD Beleid en Ondersteuning enkele video’s met uitleg beschikbaar gesteld.

Zet je zaak online – toolkit

Vanuit de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kmo brengt graag de toolkit en informatiecampagne voor het online zetten van je activiteiten en de digitalisering onder de aandacht brengen. Dit initiatief van de FOD Economie doorloopt aan de hand van acht thema’s de verschillende aspecten rond het online brengen van je activiteiten.