Nieuwe opzeggingstermijn bij ontslag door een werknemer