TETRA-premie voor getroffen sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest