Uitnodiging: VVR Zomerevent en Algemene Vergadering