Wetboek van vennootschappen en verenigingen: de deadline nadert