Home > Ondersteuningsmaatregel

Ondersteuningsmaatregel

Nieuwe Europese NIS2-richtlijn voor cybersecurity

Vanaf oktober 2024 verplicht de Europese NIS2-richtlijn ondernemingen in tal van nieuwe sectoren om strikte beveiligingsprincipes en risicobeheersmaatregelen te implementeren. De richtlijn moet de digitale weerbaarheid van Europa versterken door organisaties te verplichten om zich beter te beschermen tegen datalekken. Info en mogelijkheden tot steun in het artikel.

InterReg CrossRoads subsidie

Ben je een kmo die innoveert en samenwerkt over de landsgrenzen heen? Vraag tot 26 april de CrossRoads subsidie aan voor innovaties rond maatschappelijke uitdagingen.

VLAIO – Overbruggingslening

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten om ondernemingen te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau.

Hoeveel mag cybersecurity je kosten?

Cybersecurity is voor ondernemingen vandaag net zo onmisbaar geworden als veiligheidsgordels in een auto. Een sterk cybersecuritybeleid wekt ook vertrouwen op bij klanten en leveranciers. Het zorgt voor businesscontinuïteit en risicomanagement en geeft je onderneming veerkracht en een professionele uitstraling. Onmisbaar voor een toekomstgerichte onderneming.

Terugvordering overbruggingsrecht: amnestie maart, april en mei 2020

Er werd recent beslist door de overheid om amnestie te verlenen voor de maanden maart, april en mei 2020, omwille van onduidelijkheid over de interpretatie van ‘gezinslast’. Bijgevolg wordt de terugvordering van het gedeelte ‘gezinslast’ voor deze drie maanden kwijtgescholden. Lees zeker verder in dit artikel.

Vraag tot 22 mei je KMO-groeisubsidie aan

Heb je ambitieuze groeiplannen binnen het thema digitalisering, innovatie, internationalisering of duurzaam en circulair ondernemen? Vraag nu je kmo-groeisubsidie aan en doe dit uiterlijk op 22 mei.

Vraag tot 22 mei je KMO-groeisubsidie aan

Heb je ambitieuze groeiplannen binnen het thema digitalisering, innovatie, internationalisering of duurzaam en circulair ondernemen? Vraag nu je kmo-groeisubsidie aan en doe dit uiterlijk op 22 mei.

VLAIO ondersteunt voor cybersecurity verbeteringstrajecten

Steeds meer ondernemingen worden slachtoffer van een cyberaanval. Investeren in cyberveiligheid is dan ook enorm belangrijk in een economie en samenleving die razendsnel digitaliseert. De cybersecurity verbetertrajecten van VLAIO ondersteunen kmo’s en maatwerkbedrijven in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid.