Ondersteuningsmaatregel

Wettelijke basis ‘Koopkrachtpremie’ goedgekeurd

De ministerraad keurde het ontwerp van wet en koninklijk besluit betreffende de ‘koopkrachtpremie’ in eerste lezing goed. Het bevat de voorwaarden voor de premies van 500 of 750 EUR. Je hier kan de ontwerpteksten in bijlage raadplegen.

Globalisatiemechanisme 2021 – Deadline 13 juni!

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2022 principieel beslist ook een corona Globalisatiemechanisme voor 2021 in te voeren en die uiteindelijk op 13 mei goedgekeurd. Alle voorwaarden en een tool om je te helpen zien of je aanspraak maakt vind je in dit artikel.

Brusselse Garantiefonds voor de evenementensectoren: indiening verlengd tot 31 mei 2022

De Brusselse regering keurde een besluit goed waarmee een Garantiefonds wordt opgericht voor de evenementensectoren, om de organisatoren te kunnen dekken voor financiële verliezen ten gevolge van het feit dat evenementen om gezondheidsredenen werden afgelast of uitgesteld of dat beperkingen werden opgelegd qua bezoekersaantallen. Info, voorwaarden en bedragen lees je binnenin.

Globalisatiemechanisme 2021 – Deadline 13 juni!

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2022 principieel beslist ook een corona Globalisatiemechanisme voor 2021 in te voeren en die uiteindelijk op 13 mei goedgekeurd. Alle voorwaarden en een tool om je te helpen zien of je aanspraak maakt vind je in dit artikel.

Gratis psychologische bijstand voor VVR-leden

Zoals we reeds eerder communiceerden herhalen we graag nog even dat het Vlaams Centrum Voor Hulpverlening VZW (VCVH) ter beschikking staat met een luisterend oor voor wie daar nood zou aan hebben. Deze gratis dienst werd opgezet voor de leden van de VVR.